Ronse heeft permanent regenboogvoetpad

regenboogvoetpad

Iedereen welkom in Ronse

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie, kortweg IDAHOT, legde Ronse een regenboogvoetpad aan. Het voltallig stadsbestuur wil met dit opzet duidelijk maken dat iedereen, ongeacht de geaardheid, welkom is in Ronse.

Het voetpad aan het zebrapad, dat de verbinding maakt tussen het Mouroitplein en het Bruulpark, werd op 12 mei omgetoverd tot regenboogvoetpad. De locatie van het regenboogvoetpad is zeer pertinent. Op wandelafstand liggen twee grote scholen van Ronse, de bibliotheek, het toeristisch onthaalcentrum, het cultuurcentrum en de Grote Markt. Het voetpad is dus zeer zichtbaar voor vele voorbijgangers. Het is iets dat opvalt en dit is niet zonder reden. Hoe vaker Ronse toont dat discriminatie op basis van gender, geaardheid, geloof, afkomst,…  niet kan, hoe meer de stad kan bijdragen tot een een verdraagzamere samenleving.

Het regenboogvoetpad bestaat, net zoals de regenboogvlag, uit zes stroken. Het toeval wil dat elke politieke partij, verkozen in de gemeenteraad van Ronse, haar kleur vertegenwoordigd ziet in de stroken op het voetpad. Bij de inhuldiging was dan ook elke partij uitgenodigd om haar kleur te vertegenwoordigen. Seksuele geaardheid overstijgt de politieke grenzen. Ronse blijft trouwens inzetten op een duurzaam inclusiebeleid. De stad was, reeds 10 jaar geleden, de eerste in de Vlaamse Ardennen die de regenboogvlag uithing op 17 mei, IDAHOT. De regenboogvlag wappert nog steeds ieder jaar traditiegetrouw op die dag aan het stadhuis en de bibliotheek. Daarbovenop wordt ook inhoudelijk heel wat aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld op de inschrijvingsformulieren van verschillende diensten voortaan drie opties mogelijk bij ‘geslacht’, namelijk M, V of X.

Deze signalen worden sterk geapprecieerd door de LGBTQ+ -gemeenschap en zijn absoluut nodig. Nog elke dag komen holebi’s, trans- of interseksepersonen in aanraking met holebi- en/of transfobie. Ronse wil met de aanleg van dit voetpad alvast bewustwording creëren. Het regenboogvoetpad heeft een symbolische waarde en zorgt er ook voor dat iedere Ronsenaar zich welkom voelt.