Rijbewijs online aanvragen

Rijbewijs

Via website Beldrive

Vanaf 19 september kunnen burgers naast het voorlopig rijbewijs M18 (na 20 uur rijles en zonder begeleider), ook het voorlopige rijbewijs M36 (met één of twee begeleider(s)) en M12 (bij vervallen M18 en M36 en na 6 uur rijles) online aanvragen. Ook de omwisseling van een M36 naar een M18 of omgekeerd is mogelijk. Een wijziging van begeleider kan nog niet online, dat wordt in een latere fase opgenomen.

Indien de burger het voorlopige rijbewijs online wil aanvragen, zal men zich via eID of itsme moeten aanmelden op volgende link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/

De burger is niet verplicht om de aanvraag online via BelDrive te doen, men kan zich nog steeds rechtstreeks tot de gemeente richten.

Voor de aanvraag van een M36 of een M12 zullen de begeleiders zich eerst moeten registreren, dit gebeurt eveneens via hun eID of itsme via dezelfde link.