Project : renovatie seinhuisje

seinhuisje

Op zoek naar creatieve invulling : opdracht voor vormgevers en makers

Leader-project 'Beleef mee(r) in de Vlaamse Ardennen'

Het lokaal bestuur Ronse start in het kader van het Leader-project “Beleef mee(r) in de Vlaamse Ardennen” een opdracht op voor vormgevers en makers. De oude spoorweglijn 87 vormt het tracé van dit project, waarbij de natuur en meer specifiek het oude spoorweglandschap centraal staan. Het bestuur wenst via de renovatie van het oude seinhuisje een extra belevingswaarde te geven aan de voormalige spoorlijn.

De combinatie van de twee resterende oude muren, die in originele staat hersteld of hervoegd moeten worden zodat deze terug stevig zijn, aangevuld met een creatieve invulling van contouren van het ontbrekende deel van het seinhuisje in relatie tot het landschap moet de beleving compleet maken. Ook moeten er in het seinhuisje een aantal nestkasten voor diverse gebouw bewonende diersoorten aangebracht worden.

De faunavoorzieningen hangen grotendeels aan de buitenmuur, maar bevatten tevens enkele elementen binnenin. Ook de inrichting rond het te renoveren seinhuisje maakt deel uit van de opdracht. Er wordt geopteerd voor een functioneel creatief landschapselement dat de beeldkwaliteit van het landschap verbetert en de beleving van de wandelaars en fietsers verhoogt. 

Bestek en opdrachtspecificaties

De opdracht wordt toegekend bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (overheidsopdracht). Alle voorwaarden voor het indienen van een offerte zijn opgenomen in een bijzonder bestek dat kan opgevraagd worden bij het lokaal bestuur via els.deconinck@ronse.be.

Offertes, opgesteld in het Nederlands, moeten uiterlijk woensdag 5 april 2023 om 12 u. in het bezit zijn van het Lokaal Bestuur Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse.

Bijkomende inlichtingen
Voor bijkomende inhoudelijke inlichtingen over de opdracht kan je contact opnemen met Jasmine De Cock Dienst Projecten - 055 23 27 09 - jasmine.decock@ronse.be.

Renovatie seinhuisje