Organiseert jouw vereniging een veldtoertocht? Sport Vlaanderen helpt je!

Mountainbike

E-loket veldtoertochten

Wie in Vlaanderen een veldtoertocht organiseert, weet dat daar heel wat bij komt kijken.
Als organisator moet je vaak bij verschillende instanties aankloppen om toelating te krijgen. Sport Vlaanderen wil je hierbij helpen. Daarom heeft de sportadministratie een E-loket ontwikkeld om de organisatie van veldtoertochten in heel Vlaanderen op een uniforme manier te laten verlopen. Ze pleegde hiervoor overleg met de verschillende betrokkenen uit de verenigingen, sportfederaties, gemeenten en provincies. Ook het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakt van dit E-loket gebruik om de veldtoertochten te machtigen.

Momenteel is dit E-loket enkel operationeel voor veldtoertochten in Oost-Vlaanderen. In het najaar 2019 wordt deze tool opengesteld voor heel Vlaanderen.

https://www.sport.vlaanderen/aanvraagveldtoertochten