Openbare verlichting binnenkort opnieuw aan

openbare verlichting

Veiligheidsgevoel versterken

Het stadsbestuur heeft beslist om ’s nachts overal de openbare verlichting opnieuw te laten branden. Dit komt er na een grondige evaluatie van de huidige regeling. 

Omdat 40% van de elektriciteitsfactuur naar openbare verlichting gaat en vanuit ecologisch oogpunt, besliste Ronse net als vele andere steden en gemeenten om in 2023 de openbare verlichting te doven tussen 23 en 6 u., met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Dit werd overal toegepast, behalve in straten met grote wegenis- en rioleringswerken. Eén jaar na de invoering van deze maatregel deed het bestuur een uitgebreide evaluatie. 

Vooral naar de evaluatie op het vlak van veiligheid werd uitgekeken. Hoewel er uit de cijfers van de politie niet meer interventies of oproepen van burgers blijken te zijn, ervaren heel wat Ronsenaars toch een onveiligheidsgevoel wanneer de straatverlichting is gedoofd. 

Ook de hulpverleningszone werd bevraagd en vanuit die hoek bleek dat het een absolute meerwaarde zou zijn om tijdens nachtelijke operaties te kunnen werken met de openbare verlichting aan. Het aanrijden van de manschappen naar zowel de brandweerpost als de interventies kan op een veiligere manier gebeuren.

Daarnaast was er de sterke roep van de horeca om een aanpassing van het brandregime. En ook de vertegenwoordigers van fietsers en voetgangers waren een aanpassing van dit regime niet ongenegen.

Alle argumenten pro en contra werden uitgebreid tegen elkaar afgewogen en op basis hiervan werd beslist om de openbare verlichting ’s nachts niet langer meer te doven. Fluvius heeft wel tijd nodig om dit praktisch te organiseren en de planning aan te passen. Normaal gezien zal vanaf juli 2024 de openbare verlichting opnieuw integraal branden. Ondertussen maakt de stad wel verder werk van de verledding van de openbare verlichting. 

Met het nieuwe brandregime komt het bestuur tegemoet aan de vraag van heel wat burgers die de perceptie van onveiligheid hebben. Met het verderzetten van de verledding van het openbare verlichtingsnet, waarbij het dimmen van heel wat verlichting mogelijk zal zijn, hoopt de stad op korte termijn ook verdere financiële voordelen te genereren en de ecologische voetafdruk te verkleinen. Met deze beslissing wordt ook aan de vraag van de ondernemers én horeca tegemoet gekomen. Door de lichten niet langer te doven, kunnen klanten langer genieten en nadien veilig huiswaarts keren.