Nieuw stadsbestuur voorgesteld

bestuursploeg

Ronse, een sterk merk

Woensdagavond 12 december werd in de trouwzaal van het stadhuis het nieuwe bestuur van de stad Ronse voorgesteld. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober was snel duidelijk dat in Ronse CD&V en N-VA een coalitie zouden vormen met Luc Dupont als burgemeester. De twee partijen uit de huidige bestuursploeg beschikken daarbij over een meerderheid van 19 op 29 zetels in de nieuwe gemeenteraad.

De voorbije weken schreven beide partijen samen aan het bestuursakkoord 2019 - 2024. Het plan kreeg de titel "Ronse, een sterk merk" mee. Het bestuursakkoord legt de krachtlijnen vast voor het toekomstig beleid en is opgebouwd rond 10 "werven" waar de nieuwe bestuursploeg in de komende legislatuur werk van wil maken.

 • Een armoedeplan met focus op onderwijs, werk en wonen
 • Een leefbare, groene en duurzame stad
 • Een kwalitatieve huisvesting
 • Een betere ontsluiting en mobiliteit
 • Een aantrekkelijk, inspirerend en veilig Ronse
 • Een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg
 • Een ondernemende en gedreven stad
 • Een versterking van het Nederlandstalig karakter
 • Een efficiënt bestuur en een klantgerichte dienstverlening
 • Een verdere toekomstgerichte stadsvernieuwing

Je kan het volledige bestuursakkoord 2019-2024 hier nalezen.

Bevoegdheidsverdeling college burgemeester en schepenen 2019 - 2024

Binnen het nieuwe bestuur blijft Luc Dupont (CD&V) burgemeester. Voor CD&V worden Ignace Michaux, Jan Foulon en Joris Vandenhoucke schepen. De N-VA levert de schepenen Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester en Wim Vandevelde. Paul Carteus (N-VA) wordt (de eerste twee jaar) voorzitter van de gemeenteraad. 

Dhr. Luc Dupont - burgemeester

 • Veiligheid (politie / brandweer / preventie / noodplanning)
 • Bevolking
 • Armoedebestrijding
 • Opvolging projecten
 • AGB - SOB
 • EVA Bouwmaatschappij Ronse

Dhr. Ignace Michaux - 1e Schepen

 • Openbare werken en beheer van de gebouwen
 • Beheer van het patrimonium
 • Begraafplaatsen
 • Bommels en Fiertel
 • Jumelages
 • Plechtigheden en protocol
 • Stadsfeestzaal COC

Mevr. Brigitte Vanhoutte - 2e Schepen

 • Organisatieontwikkeling
 • Personeel
 • Burgerlijke stand
 • Toerisme
 • Lokale economie (middenstand, KMO, industrie, ambulante handel)
 • Sociale economie
 • Markten
 • Onderwijs

Dhr. Aaron Demeulemeester - 3e Schepen

 • Jeugd
 • Evenementen (o.a. kermis, kerstmarkt, Septemberfeesten...) 
 • Communicatie en citymarketing
 • ICT
 • Inburgering en gelijke kansen
 • Dierenwelzijn

Dhr. Jan Foulon - 4e Schepen

 • Stadsontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Financiën
 • Milieu en duurzaamheid
 • Mobiliteit
 • Diversiteit

Dhr. Joris Vandenhoucke - 5e Schepen

 • Cultuur (bib, CC De Ververij, kunstacademie, erfgoed)
 • Sport
 • AGB-SCO
 • Lokaal sociaal beleid

Dhr. Wim Vandevelde - 6e Schepen

 • Sociaal Huis en opvolging zorgdossier
 • Voorzitter BCSD
 • Woonbeleid en huisvesting
 • Landbouw
 • Erediensten