Nieuw logo voor Ronse

logo ronse

Stad en OCMW stellen nieuw logo voor.

Het logo van de stad Ronse, met de referentie naar de crypte in de letter “O” en de groene lijn onderaan die verwijst naar de groene heuvels van de Vlaamse Ardennen, doet al dienst sinds 2004. Het logo en de huisstijl konden een opfrisbeurt gebruiken…

Ronse heeft de laatste jaren immers heel wat positieve veranderingen doorgemaakt. Bovendien staat de verplichte samensmelting van stadsbestuur en OCMW voor de deur. Hoog tijd dus voor een logo dat sterker de identiteit en de troeven van de stad weergeeft. Het nieuwe logo zal dienen voor zowel stad als OCMW en benadrukt dat beiden besturen één organisatie vormen die een professionele en vriendelijke dienstverlening aan de Ronsenaar als doel stelt.

Voor de uitwerking van het logo en de huisstijl deed de stad beroep op het communicatiebureau Grafoman uit Ronse. Grafoman kreeg de opdracht om de begrippen ‘natuur, dynamiek en traditie’ - het DNA van de stad Ronse - om te zetten in een krachtig beeld. Het logo wordt hierbij het centraal onderdeel van een ruimere huisstijl.

Woordmerk

Voor het logo van Ronse werd gekozen voor een woordmerk. Door alleen een lettertype te gebruiken, wordt de naam van de stad Ronse benadrukt. Het vormt een beeld op zich. Er werden extra accenten aan het lettertype toegevoegd door te spelen met kleurvlakken en door delen van de letters weg te laten.

Symboliek

De weggelaten delen van de letters symboliseren de innovatieve stad Ronse, een stad die zichzelf steeds in vraag stelt en steeds wil blijven vernieuwen. De schuine vlakken kunnen de talrijke heuvels en hellingen van de Vlaamse Ardennen voorstellen. Maar de inspiratie werd gevonden bij een (oudere) foto van de gekende zaagtanddaken die door het rijke textielverleden zo nadrukkelijk aanwezig zijn in de stad. Het ontwerp kwam tot stand door het lijnenspel van deze daken te combineren met het woord ‘Ronse’.

Kleurgebruik

De denkbeeldige lijn van de zaagtanddaken deelt het logo in twee ‘tintgroepen’ van felgroen en donkergroen. Kleuren die verwijzen naar de groene en natuurlijke omgeving. Dit kleurgebruik maakt het totaalbeeld fris en modern.

Huisstijl

Dit nieuwe logo is de basis van een ruimere huisstijl die vanaf nu gaandeweg in alle producten en diensten van stad of OCMW terug te vinden zal zijn. Het driehoekige element, dat onder andere kan verwijzen naar de zaagtanddaken of de groene heuvels, is een steeds terugkerend beeld. Telkens wanneer men een brief of e-mail ontvangt vanwege de stad of het OCMW, naar de website of facebookpagina surft, een bezoek brengt aan het stadhuis of het OCMW of een dienstvoertuig van de werklieden van de stad tegenkomt op de weg, zal men de nieuwe huisstijl herkennen.

Baseline

De baseline ‘Stad met uitzicht’ blijft onveranderd, omdat deze nog steeds relevant is en goed klinkt. Het uitzicht verwijst uiteraard naar de prachtige natuur en heuvels die het dal van Ronse omringen. Ook refereert het naar de dynamiek en de creativiteit van de Ronsenaar. Ronse beweegt. Ronse groeit en heeft uitzicht op een beloftevolle toekomst.