Groen licht voor uitbouw zorgsite Delghust

Persbericht dinsdag 3 oktober 2017

Klacht vakbonden verworpen.

Groen licht voor de hervormingsplannen van de zorg en de uitbouw van zorgsite Delghust.

Na een lang traject keurde de Gemeenteraad op 3 juli de samenwerkingsovereenkomst met WZC Sint-Vincentius VZW goed. Eerder had het OCMW hiervoor reeds zijn toestemming gegeven. WZC Sint-Vincentius was de enige partner die aan alle eisen voldeed die door beide besturen werden gesteld. Alle afspraken die moeten leiden tot de hervorming van de lokale zorgdiensten en de uitbouw van de zorgsite Delghust tot een volwaardige en kwalitatieve zorgsite, zijn vervat in de samenwerkingsovereenkomst.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront legde een klacht neer bij de Gouverneur tegen deze samenwerkingsovereenkomst en vroeg om over te gaan tot de schorsing van de beslissing van de Gemeenteraad. De Gouverneur besloot na onderzoek van het dossier, dat er geen enkele reden is om over te gaan tot schorsing. Dat houdt concreet in dat het zeer belangrijke dossier, aangaande de hervorming van de zorgdiensten en de uitbouw van de zorgsite Delghust, verder uitgewerkt kan worden.

De bestuursploeg van de stad Ronse en het OCMW Ronse, in het bijzonder Burgemeester Luc Dupont en OCMW Voorzitter Wim Vandevelde, zijn uitermate verheugd. De bouwplannen voor een nieuw woonzorgcentrum (167 bedden) en een nieuwe kinderopvang zijn nu concreet. De seniorenflats van de Hoge Winde zullen op vrij korte termijn verbouwd worden tot volwaardige groepsassistentiewoningen. De investeringen in het dienstencentrum maken van De Hoge Winde een zeer belangrijke schakel in het zorgaanbod. De bestaande gebouwen (waar nu het Woonzorgcentrum De Linde is gevestigd) worden herbestemd. Een forse investering van de partner, WZC Sint-Vincentius VZW, zal het mogelijk maken om in deze gebouwen tal van aanvullende zorgdiensten uit te bouwen: een zorghotel, herstelverblijven, groepsassistentiewoningen, gezinsdiensten en een zorgwinkel zullen er worden ondergebracht. Een imposante centrale onthaalbalie, met aanpalend een tearoom en een restaurant, zal worden aangebouwd aan de bestaande gebouwen. De mooie kapel van het WZC De Linde wordt herbestemd als stilteruimte of polyvalente ruimte.

De residenten van NAH De Bolster zullen eveneens gehuisvest worden in een nieuw gebouw op de site Delghust. De zorg voor deze mensen met niet aangeboren hersenletsels zal nog beter en nog kwalitatiever georganiseerd worden in de nieuwe infrastructuur.

Deze indrukwekkende plannen van onze partner WZC Sint-Vincentius VZW omvatten een investering van 30 miljoen euro.

Hiermee realiseren de Stad Ronse, het OCMW Ronse en WZC Sint-Vincentius VZW samen de hervorming van de openbare zorg in Ronse. Met name : van verouderde infrastructuur naar modern, kwalitatief en betaalbaar zorgaanbod. Daar mag iedere partner terecht fier op zijn.

De personeelsleden behouden alle rechten en plichten. De tewerkstelling is gegarandeerd en zal zelfs worden uitgebreid.

Met dit akkoord wordt eveneens de financiële ruimte gecreëerd om de uitdagingen van morgen voor de lokale besturen te kunnen bekostigen.

De omwenteling in de zorg is zonder meer het belangrijkste dossier van deze legislatuur. Daarom ook doen de burgemeester en de OCMW voorzitter een warme oproep naar alle betrokken partners in dit dossier om een constructieve houding aan te nemen en in overleg met de lokale overheid van Ronse en met onze partner de uitwerking van het volledige dossier mee te bewerkstelligen. De bestuursploeg van de stad Ronse en van het OCMW is de overtuiging toegedaan dat dit dossier vooral het belang van de zorgbehoevende Ronsenaar dient. Enkel door de krachten te bundelen kan het project slagen.
Maar eveneens richten de burgemeester en de OCMW voorzitter een oproep tot alle zorgaanbieders op het grondgebied van Ronse om in het belang van de inwoners van onze stad open te staan voor overleg en samenwerking.

Contactpersoon: Wim Vandevelde - OCMW voorzitter Ronse - 0474 48 19 52 of 0473 87 17 00