Energiebesparende maatregelen

thermostaat

Maatregelen lokaal bestuur Ronse

Elke kilowattuur telt, zowel voor de portemonnee, voor het klimaat als om de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen te versnellen. Binnen de huidige energiecrisis geldt dit ook voor lokale besturen: de energiefactuur is de laatste maanden enorm gestegen, ook voor de stad Ronse. De meerkost wordt momenteel geraamd op € 1.050.000 euro voor 2022. Gecombineerd met andere factoren (zoals loonindexeringen, stijgende bouwkosten…) heeft dit een grote impact op de meerjarenplanning en dwingt dit de stad tot het nemen van maatregelen.

Vanuit hogere overheden werd al eerder opgeroepen om het goede voorbeeld te geven en energie te besparen:

 • Minimaal 15% minder energie verbruiken
 • Minimaal 10% minder elektriciteit verbruiken

Gelukkig werden er de afgelopen jaren al heel wat maatregelen genomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Zonnepanelen: er liggen reeds meer dan 2.000 zonnepanelen op de stedelijke gebouwen en bij de waterwinningen, die samen jaarlijks ongeveer 600 MWh elektriciteit leveren. Dit is goed voor zo’n 24% van het elektriciteitsverbruik van alle gebouwen.
 • Verledden van verlichting: bij vervangingen wordt overgeschakeld op LED-verlichting. Afgelopen jaar werd bij renovatie van de bibliotheek ook LED-verlichting voorzien. Het volgende grote project is de sporthal.
 • Energiezuinige renovatie: Belevingscentrum van de Hoge Mote, nieuw zwembad, bibliotheek, stookplaatsrenovatie politie…

Extra energiebesparende maatregelen

Extra inspanningen zijn echter nodig en dit op verschillende vlakken: verder investeren in energiebesparende maatregelen, optimaliseren van instellingen, uitschakelen van toestellen indien mogelijk en inspanningen van elke gebruiker van de gebouwen. Volgende energiemaatregelen worden genomen:

 • Verlagen van de temperatuur: de temperatuur wordt in alle publieke gebouwen verlaagd naar 19°C. Per graad minder kan er zo’n 7% energie bespaard worden.
 • Waar mogelijk wordt de verwarming op waakregime gezet. Dit is bijvoorbeeld zo in de voormalige academie in de Zuidstraat. Dit is op vlak van verwarming een heel energieverslindend gebouw. Daarom wordt beslist om dit gebouw maximaal in waakstand te plaatsen. Concreet betekent dit dat de geplande voorstellingen er nog zullen plaatsvinden, maar nieuwe voorstellingen tot en met maart maximaal gebruik zullen maken van CC De Ververij.
 • Zwembad en sporthal ‘tRosco : vanaf woensdag 12 oktober worden de temperatuur van het zwembad en de douches aangepast en veranderen de openingstijden van het recreatiebad.
 • De watertemperatuur van het sportbad wordt met 0.5°C verlaagd (27,5°C).
 • De watertemperatuur van het recreatieve deel wordt met 1°C verlaagd. (30°C)
 • Het recreatieve deel zal op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag niet open zijn tijdens de schoolperiode. Op woensdag, zaterdag en zondag blijft de werking normaal. Ook tijdens de schoolvakanties in Vlaanderen zullen alle baden open zijn.
 • De douchetemperatuur van het zwembad en de sporthal zal met enkele graden worden verlaagd, zonder hiervoor aan comfort in te boeten voor de bezoekers.
 • In de sportzalen zal de verwarming een paar graden lager worden gezet.
 • Doven van de openbare verlichting tussen 23 u. en 6 u. met uitzondering van de vrijdag- en zaterdagnacht.
 • Doven van de overige publieke verlichting in analogie met de openbare verlichting, zoals bijvoorbeeld verlichting publieke parking, kerstverlichting.
 • Doven van monumentverlichting en verlichting aan gebouwen, uitschakelen van fonteinen.
 • Verder optimaliseren van instellingen en investeren in energiebesparende maatregelen. De digitale meters worden maximaal uitgerold voor een efficiënte monitoring.
 • Energiedelen tussen de stedelijke gebouwen. Sinds juli 2022 is het mogelijk om als eigenaar van dezelfde gebouwen de overschotten van zelf geproduceerde energie te delen met jouw andere gebouwen, die gelijktijdig energie nodig hebben. Tegen januari 2023 zou dit operationeel moeten kunnen zijn voor de gebouwen van de stad.

Na zorgvuldige afweging werd beslist om niet over te gaan tot het optrekken van de tarieven voor het gebruiken van stedelijke accommodatie. Op die manier wil de stad het verenigingsleven, die het na corona reeds bijzonder moeilijk heeft, maximaal vrijwaren van een nieuwe klap. Wel worden deze gebouwen voorzien van digitale tellers teneinde het verbruik nauwkeuriger te kunnen opvolgen en een grotere bewustwording te creëren.  Ook de huidige huur- en ingangstarieven voor het zwembad en sporthal blijven ongewijzigd. 

Hulp via het Sociaal Huis

De energiecrisis treft ook heel wat burgers, wat geleid heeft tot een toename aan hulpvragen bij het Sociaal Huis. Na corona en Oekraïne is dit al de derde crisis die de druk op de sociale dienst vergroot. Door interne verschuivingen werd extra capaciteit vrijgemaakt om maximaal gezinnen te ondersteunen.

Bij de Cel Energie van het Sociaal Huis kan je terecht met allerlei vragen omtrent jouw energiefacturen en steunmogelijkheden.
Voor een afspraak kan je terecht op het gratis nummer 0800 11 906.

De vraag blijft echter groter dan het aanbod. Het lokaal bestuur is dan ook nog steeds op zoek naar maatschappelijk werkers en sociaal deskundigen om ons team te versterken. Ben je op zoek naar een job en heb je hiervoor interesse, neem dan een kijkje op Maatschappelijk assistent (poolstokzendtuit.be).

 

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Schepen van duurzaamheid - Patrice Dutranoit
055 23 27 03 (stadhuis) - 0475 79 05 39 (GSM)
patrice.dutranoit@ronse.be