Doven straatverlichting

Ronse nacht

Vanaf 5 december tussen 23 en 6 u.

Niet op vrijdag en zaterdag

Net als gezinnen, bedrijven, organisaties, … wordt ook de stad geconfronteerd met torenhoge energiefacturen. Begin oktober werden al heel wat energiebesparende maatregelen genomen. Het doven van de openbare verlichting is één van die maatregelen. Omdat 40% van de elektriciteitsfactuur naar openbare verlichting gaat, besliste het college van burgemeester en schepenen om de openbare verlichting te doven tussen 23 u en 6 u, met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht.

Stapsgewijze invoering

Distributienetbeheerder Fluvius startte op 5 december met de aanpassingen. Dat is heel wat werk. Zo moeten in totaal 210 elektriciteitskasten aangepast worden. Er wordt gestart met het buitengebied en zo verder gewerkt naar het centrum. Hierdoor zal de verlichting ook nog branden tijdens het Bommelsweekend (ook op maandag). Het einde van de werken is voorzien eind januari 2023. Per aanpassing zal telkens een bijkomende zone gedoofd worden. Sinds 16 januari 2023 zijn alle kasten aangepast.

Ondertussen nemen ook de stedelijke diensten en de betrokken partners de nodige maatregelen om de algemene veiligheid en de verkeersveiligheid te versterken, zoals het aanbrengen van de nodige signalisatieverlichting bij wegenwerken.