Dienst Bevolking maakt je pasfoto

pasfoto

Stadsdiensten nemen zelf foto voor identiteitsbewijs

1 juli 2024

De dienst bevolking gaat van start met het systeem van “live enrollment”. Dit betekent dat de loketbediende de pasfoto maakt die nodig is voor de aanvraag van je eID of reispas. Dit is gratis. Je hoeft dus zelf geen pasfoto meer te voorzien. 

Dit geldt voor reispassen, eID’s (ook voor niet-Belgen) en kids-ID. 

Project FOD Buitenlandse Zaken

Deze vernieuwing kadert in de strijd tegen identiteitsfraude. Foto’s kunnen immers gemanipuleerd worden voorgelegd. Meer en meer wordt ook melding gemaakt van look-alike-fraude, waarbij steeds ingenieuzer wordt tewerk gegaan. De FOD Buitenlandse Zaken heeft gratis apparatuur ter beschikking gesteld aan honderden steden en gemeenten om “live enrollment” mogelijk te maken.