De Vrijheid wordt voetgangerszone

voetgangerszone De Vrijheid

Regels binnen de nieuwe voetgangerzone

Sinds begin dit jaar is een groot deel van De Vrijheid afgewerkt. Daarom werd beslist om de voetgangerszone reeds af te bakenen met de bijhorende verkeersborden. Volgende straten zijn gelegen in de voetgangerszone: Kaatsspelplein, Kleine Markt, Schipstraat, Begijnhofstraat, deel Sint-Martensstraat tussen Kleine Markt en Passageplein, Passageplein, Cypriaan de Rorestraat en deel Priesterstraat tussen kerk en Albertpark (roze gebied op de kaart). Binnen deze voetgangerszone zijn volgens de wegcode volgende regels van toepassing:

  • Voetgangers en fietsers hebben onbeperkt toegang.
  • Gemotoriseerd verkeer heeft enkel toegang indien dit strikt noodzakelijk is (o.a. bewoners, hulpdiensten, leveranciers…).
  • Laden en lossen van leveranciers is beperkt tot de uren die vermeld staan op de verkeersborden die de zone afbakenen.
  • Het is verboden te parkeren in de volledige zone (enkel stationeren i.k.v. laden en lossen).
  • Fietsers moeten van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.
  • Bestuurders die er mogen rijden, moeten stapvoets rijden en moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.
  • Spelen is toegelaten.

De voetgangerszone zal afgesloten worden met beweegbare palen op de 3 toegangen ter hoogte van het Kaatsspelplein, het Passageplein en de Priesterstraat (hoek Albertpark). In de Schipstraat staan geen beweegbare palen aangezien dat enkel een uitrit is (éénrichtingsverkeer in Schipstraat).

Verboden parkeren in voetgangerszone

Recent werden de verkeersborden die de voetgangerszone afbakenen geplaatst en zijn de bovenstaande regels aldus van kracht. Voortaan is het dan ook verboden om te parkeren in de volledige voetgangerszone. Als alternatief kan gratis geparkeerd worden op parking Familia die op wandelafstand ligt van De Vrijheid of op de betalende parking achter het stadhuis. Bewoners kunnen ook één bewonerskaart aankopen (€ 65 / jaar) en handelaars één handelaarskaart (€ 175 / jaar) waarmee een gans jaar kan geparkeerd worden op de parking achter het stadhuis. Deze parkeerkaarten zijn te verkrijgen via het parkeerbedrijf Streeteo.

Sint-Martensstraat wordt woonerf

Sinds de heraanleg van de Vrijheid is de volledige Sint-Martensstraat vanaf Fr. Rooseveltplein tot aan de Priesterstraat, woonerf geworden. Dit woonerf is afgebakend met de bijhorende verkeersborden. In een woonerf gelden volgende regels:

  • voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken
  • de snelheid is beperkt tot 20 km/u
  • parkeren is verboden behalve op plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen (dus enkel op de parking achter het stadhuis mag geparkeerd worden)

In het belang van iedereen vraagt de stad aan alle bewoners en handelaars om deze regels in de voetgangerszone en het woonerf te respecteren. De politie zal toezien op het naleven van deze regels en indien nodig boetes uitschrijven. Het bestuur hoopt door de heraanleg en het instellen van een voetgangerszone van De Vrijheid een gezellige buurt te maken waar het aangenaam is om te wonen, te werken of te genieten van de omgeving.

Indien je nog vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met de dienst Mobiliteit en Duurzaamheid op het nummer 055 23 27 53.