Corona - nieuwsbrief 10

coronavirus

Vrijdag 15 mei - 14.00 uur

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF).
Cliquez ici pour la version en français (PDF).

Beste inwoners,

Met deze tiende nieuwsbrief komt er (voorlopig) een einde aan de reeks. Via deze nieuwsbrief wou ik als burgmeester snel de nodige informatie geven over hoe we als bestuur deze crisis aanpakken of welke impact de maatregelen hebben op onze stad. Op dit moment worden al deze maatregelen stap voor stap afgebouwd. Ook hierover zal nog heel wat gecommuniceerd worden. Maar dit zullen we doen via onze vertrouwde kanalen. Ik raad jullie dan ook aan om onze “gewone” nieuwskanalen zoals de stedelijke website, de verschillende facebookpagina’s of de wekelijkse stadsberichten in de Streekkrant op te volgen. We blijven je immers op de hoogte houden als dat moet! 

Ziekenhuis en woonzorgcentra

Dr. Ghillemijn, hoofdarts AZ Glorieux : “Het aantal patiënten in het ziekenhuis neemt nog steeds gradueel af. We hebben nog één cohorteafdeling operationeel en deze zal operationeel blijven om te voldoen aan de stand-by vereiste van de overheid. De andere Covid-afdeling werd gesloten. Daarbij zijn ook de nodige maatregelen getroffen om de contact-tracing zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ondertussen zijn de andere consultaties terug opgestart, net als de (preventieve) behandelingen.
Dit loopt voorlopig vlot en we zien dat de bevolking zich goed houdt aan de voorschriften. Hiervoor willen we iedereen nogmaals bedanken!”

Wim Wijballie, directeur WZC Hogerlucht,  “De toestand in WZC Hogerlucht is al een tijdje gestabiliseerd. Het sociale leven in huis is opnieuw op gang gekomen en volgende week maandag start ook het bezoek dat iedereen tijdens de voorbije twee maanden heel erg heeft gemist. In een eerste fase vindt dit bezoek plaats in een aparte bezoekersruimte waarbij extra maatregelen worden genomen. De opdracht die voor ons ligt, is om ons de komende tijd verder aan te passen aan deze uitzonderlijke omstandigheden. De grote uitdaging is om de levenskwaliteit van wie hier woont en werkt naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen en tegelijk de veiligheid van iedereen maximaal te waarborgen. Veel zal afhangen van hoe deze epidemie verder evolueert in onze samenleving.”

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde: “Ook in het WZC De Linde is de toestand gestabiliseerd.
Er zijn al een tijdje geen bijkomende besmettingen. Er is dan ook geen quarantaineafdeling meer. Iedereen verblijft momenteel op de kamer. Daarbij werden ook de individuele activiteiten opnieuw opgestart. Deze moeten er voor zorgen dat zowel mentaal als fysiek onze bewoners sterker worden. De groepsactiviteiten zijn nog even uitgesteld. Wel verwelkomen we vanaf maandag 18 mei opnieuw bezoek. Dit bezoek moet wel nog aan strenge regels voldoen. Zo is er slechts één vaste bezoeker per bewoner toegelaten en heeft het bezoek plaats in een afzonderlijke ruimte. Alvast een kleine maar heel belangrijke stap voor onze bewoners! En zo hopen we om de komende weken stap voor stap weer een aangename maar veilige omgeving te kunnen creëren voor onze bewoners en personeel.”

Mondmaskers

Er was de voorbije weken heel wat te doen over mondmaskers. De exit-strategie is al een tijdje bekend en mondmaskers spelen hierbij een belangrijke rol. De stad zal elke inwoner ouder dan 12 jaar een herbruikbaar stoffen mondmasker en twee filters bezorgen. De herbruikbare maskers zijn al een tijdje besteld en zullen zo snel mogelijk worden verdeeld. Hopelijk kan dit samen met de filters van de Federale Overheid. Deze filters worden momenteel mondjesmaat geleverd met een laatste levering eind mei. De bedeling van de mondmaskers zal dus gebeuren de laatste week van mei.

>> Inzamelpunten zelfgemaakte mondmaskers

Ondertussen zijn al heel wat mensen zelf aan de slag gegaan. Inwoners die handig zijn met naald en draad kunnen zo een mondmaskers immers eenvoudig zelf naaien. Met "Ronse Helpt" wil de stad mondmaskers bezorgen aan kwetsbare gezinnen die daar het meest nood aan hebben en niet in de mogelijkheid zijn om deze zelf te naaien. Iedereen kan daarbij helpen! In Ronse zijn er verschillende plaatsen waar je deze zelfgemaakte mondmaskers kan afgeven. Vanuit die inzamelpunten worden ze verdeeld naar kwetsbare gezinnen. Doe jij mee? Meer informatie op de website van de stad Ronse.

>> Vrijwilligers

Ben je niet zo handig met naald en draad? Geen nood.  Via het platform “Ronse Helpt” zoeken we nog heel wat helpende handen om de bestelde mondmaskers bus per bus te bedelen. Onze diensten zorgen voor de juiste pakjes per adres, help jij mee met de verdeling? Aanmelden kan via de website www.ronse.be/ronsehelpt, mail: ronseheltp@ronse.be of tel. 055 232 808.  

Winkel in de buurt = winkelhieren

Inmiddels zijn de winkels in onze stad opnieuw open. Een goede zaak voor iedereen. De stad steunt z’n ondernemers en winkeliers. We deelden coronatoolkits uit om de opgelegde maatregelen vlot te kunnen toepassen en we ondersteunen financieel onze handelaars door de kosten van de coronabon mee te dragen. Maar de grootste steun komt eigenlijk van jullie, de inwoners! Door lokaal te kopen geef je onze ondernemers en handelaars een belangrijk duwtje in de rug. Ik doe nogmaals een warme oproep om lokale handelaars te steunen. Kijk voor alle info op www.shoppeninronse.be.  Ik hoop dat ook de Horeca binnenkort kan volgen. Daar kijken we toch allemaal heel erg naar uit.

Oh ja, opgelet! Samen met de winkels is ook de parkeerwinkel weer opgestart en worden opnieuw controles uitgevoerd op het betalend parkeren.

Wekelijkse markt op woensdag en zaterdag

Ook de wekelijkse markten kunnen nu opnieuw georganiseerd worden. Vanaf woensdag 20 mei kan je dan ook opnieuw op de Grote Markt terecht voor de wekelijkse markt op woensdag en zaterdag. De marktkramers heten je van harte welkom! Wel zijn er strikte richtlijnen van kracht. De markt zal enkel toegankelijk zijn via de Zuidstraat, Peperstraat, Hospitaalstraat en doorgang Harmonie. (Dus niet via de Anseelestraat.) Er is een verplichte looprichting en de stad zorgt er voor dat iedereen die de markt betreedt of verlaat zijn handen kan ontsmetten. Volg nauwgezet deze regels en richtlijnen. Meer info vanaf maandag via de website en de facebookpagina van de stad.

Dat de markt opnieuw kan doorgaan betekent echter niet dat ook de braderie nog kan plaatsvinden! Het is immers onmogelijk om de jaarlijkse braderie te organiseren met respect voor de regels van social distancing. De Unie der Handelaars heeft dan ook de logische beslissing genomen om de organisatie van de braderie uit te stellen naar 2021.

Dienstverlening stadhuis en Sociaal Huis

Nu de bedrijven en de winkels weer open zijn, maken ook de diensten in het stadhuis en het Sociaal Huis zich klaar om weer op volle toeren te draaien. Vanaf maandag 25 mei zal opnieuw ook alle niet-noodzakelijke dienstverlening aangeboden worden. De omstandigheden waarin dit kan zijn natuurlijk niet meer zoals voorheen en volgen de nationale veiligheidsvoorschriften:

 • Indien mogelijk gebeurt de dienstverlening telefonisch of per mail.
 • Een bezoek aan het stadhuis of het Sociaal Huis kan enkel op afspraak.
 • Maximum 2 personen per bezoek zijn toegelaten.
 • Een afspraak maken kan telefonisch, per mail en binnenkort ook via een nieuwe afsprakenmodule op de website van de stad.
 • Bezoekers moeten bij het binnen- en buitengaan de handen ontsmetten. Het nodige ontsmettingsmateriaal zal hiervoor ter beschikking zijn aan de ingang.
 • Een mondmaskers dragen wordt sterk aangeraden! Beschik je niet over een herbruikbaar mondmasker dan kan je aan het onthaal steeds een chirurgisch wegwerpmasker krijgen.
 • Op de vloer zullen de nodige markeringen en pijlen aangebracht worden om een veilige afstand te bewaren. Volg deze richtlijnen.

Bibliotheek en vrijetijdsdiensten.

De bibliotheek van Ronse blijft momenteel werken met een afhaaldienst en “bib aan huis”. Kijk voor meer informatie op hun website. Er wordt bekeken in welke mate ook de gewone werking snel weer kan opgestart worden. Maar dit is niet eenvoudig binnen de huidige veiligheidsvoorschriften. 

Ook voor de andere vrijetijdsdiensten is nog geen datum voorzien. Maar het is duidelijk dat deze diensten pas in een volgende fase kunnen openen. De sporthal, het zwembad, CC De Ververij, de Kunstacademie en het toeristisch centrum in de Hoge Mote blijven dus voorlopig nog gesloten.

Handhaving

De politie van Ronse heeft sinds de start van de corona-crisis de opgelegde maatregelen streng maar rechtvaardig gehandhaafd. Over het algemeen kan gesteld worden dat het overgrote deel van de bevolking de maatregelen goed heeft nageleefd. Toch werden ook inbreuken vastgesteld. Er werd in totaal 208 keer een proces-verbaal opgesteld. Het ging hierbij vooral over inbreuken inzake het samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen. Personen die meerdere malen betrapt werden zullen zich hierbij voor de rechter moeten verantwoorden.

De versoepeling van de opgelegde maatregelen betekent geenszins dat er niet meer gecontroleerd wordt. Zolang de maatregelen gelden zal er handhaving zijn door de politie, dit met het nodige gezond verstand. De bal ligt nu echter duidelijk in ons eigen kamp als inwoner. Zelfdiscipline is meer dan ooit nodig als we een tweede piek willen vermijden!

Voor de politie van Ronse was het de afgelopen periode trouwens alles behalve evident werken. Ik wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken. Voor het grootste deel van hen was thuiswerk geen optie. Dagelijks kwamen ze in contact met mensen die mogelijk ziek waren. Een groot deel van de interventies kan ook niet afgehandeld worden met anderhalve meter afstand. Een aantal mensen raakte dan ook effectief besmet met het virus. Toch bleef de politie trouw op post. De vele attenties en steunbetuigingen vanuit de bevolking deden hen deugd en hebben duidelijk gemaakt dat veel Ronsenaars hun inzet in deze moeilijke tijden op prijs stellen!

Dankjewel!

Op het eind van deze (voorlopig) laatste nieuwsbrief past het ook om heel wat mensen te bedanken. In de eerste plaats wil ik alle personen, diensten en medewerkers bedanken die op regelmatige tijdstippen hun bijdrage geleverd hebben aan deze nieuwsbrief en die voor de vertalingen zorgden.

Daarnaast een welgemeende “dankjewel” aan alle dokters, verplegend personeel, verzorgenden, onderhouds- en keukenpersoneel enz. in het ziekenhuis en onze woonzorgcentra. Zij verrichtten de voorbije weken schitterend werk in moeilijke omstandigheden.

Uiteraard wil ik ook alle andere mensen bedanken die de voorbije weken het beste van zichzelf gaven en er mee voor zorgden dat heel wat noodzakelijke diensten verzekerd bleven. Ik denk daarbij aan: thuisverpleging, huisdokters, poetspersoneel, winkelbediendes, logistiek en vervoer, postbodes,  veiligheidsdiensten, huisvuilophaling etc. Ongetwijfeld vergeet ik nog heel wat mensen, maar ik wil hen allemaal bedanken voor de inzet van de voorbije weken!

En tot slot wil ik ieder van jullie bedanken, inwoners van Ronse, die met veel discipline, geduld en optimisme deze moeilijke tijden beleefden. Bedankt om de richtlijnen op te volgen. Bedankt om in uw kot te blijven. Bedankt om voor elkaar te zorgen! Bedankt voor het vele vrijwilligerswerk! Bedankt om geen stormloop te veroorzaken op het recyclagepark! Bedankt om de Ramadan thuis te vieren en het inzetten van vrijwilligers op straat! Bedankt om mondmaskers te maken! Bedankt om de lokale handelaars te steunen... Bedankt!

Maar we zijn er nog niet helemaal… Laat ons ook de komende weken en maanden allen samen de richtlijnen goed opvolgen. Enkel op die manier kunnen we het virus de baas en zorgen we er voor dat iedereen weer op een aangename manier van het leven kan genieten. #samentegencorona

Ik blijf het herhalen: was voldoende je handen, hou afstand en draag zorg voor jezelf en elkaar!

Meer informatie

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de stad www.ronse.be/corona of op de website van de overheid www.info-coronavirus.be  Het nationale telefoonnummer 0800 14 689 is bereikbaar van 8 tot 20 uur. Op beide websites vind je ook een lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

Tot slot : print deze nieuwsbrief gerust af en stop deze in de bus bij iemand in je straat die misschien wat minder vertrouwd is met websites of sociale media.

Uw burgemeester.

Luc Dupont

 

Archief

Nieuwsbrief 1 - 20200320 NL Lettre des nouvelles 1 - 20200320 FR
Nieuwsbrief 2 - 20200320 NL Lettre des nouvelles 2 - 20200323 FR
Nieuwsbrief 3 - 20200326 NL Lettre des nouvelles 3 - 20200326 FR
Nieuwsbrief 4 - 20200331 NL Lettre des nouvelles 4 - 20200331 FR
Nieuwsbrief 5 - 20200404 NL Lettre des nouvelles 5 - 20200404 FR
Nieuwsbrief 6 - 20200410 NL Lettre des nouvelles 6 - 20200410 FR
Nieuwsbrief 7 - 20200417 NL Lettre des nouvelles 7 - 20200417 FR
Nieuwsbrief 8 - 20200424 NL Lettre des nouvelles 8 - 20200424 FR
Nieuwsbrief 9 - 20200501 NL Lettre des nouvelles 9 - 20200501 FR

Fotoalbum: Tips om jezelf en je naasten te beschermen

De basisregels om besmetting te voorkomen kan men niet genoeg benadrukken...
Daarnaast ook nog enkele tips om deze moeilijke tijd door te komen en zowel jezelf als je naasten te beschermen.

Inhoud fotoalbum

 • 5 affiches van de Vlaamse Overheid #ikredlevens  
 • Affiches in verschillende talen (NL, FR, EN, DE en AR) van het Agentschap Zorg & Gezondheid.
 • 5 tips omtrent het omgaan met conflicten in het gezin en de gratis hulplijn 1712 bij vragen over geweld
 • Tips van het Rode Kruis

Meer info: www.info-coronavirus.be

Klik op de eerste afbeelding om de galerij te openen.