Corona - nieuwsbrief 5

coronavirus

Zaterdag 4 april - 10.00 uur

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF).
Cliquez ici pour la version en français (PDF).

Beste inwoners,

Het coronavirus is nog lang niet verdwenen. Dat bewijzen de resultaten van de testen en de cijfers van de ziekenhuisopnames.  De voorbije dagen waren in de pers trouwens heel wat verschillende cijfers te zien, ook over onze stad. Toch moeten cijfers altijd met de nodige duiding gelezen worden. Ik ben dan ook blij om in samenspraak met de hoofdarts van het AZ Glorieux een toelichting te kunnen geven over de toestand in onze stad.

AZ Glorieux

Dr. Bjorn Ghillemijn: “In vergelijking met de nationale situatie, zien wij in het AZ Glorieux een relatief trage instroom van patiënten met matig tot ernstige symptomen ten gevolge van Covid-19. Hierdoor is de capaciteit, zowel op intensieve zorgen als op de isolatieafdelingen nog ruimschoots voldoende. De regio Zuid Oost-Vlaanderen lijkt relatief gespaard in vergelijking met andere regio’s in het land. Een verklaring hiervoor is er niet echt.  Net zoals in andere ziekenhuizen in het land hebben ook wij echter een aantal overlijdens te betreuren, zowel in het ziekenhuis als in het woonzorgcentrum. Het gaat hierbij telkens om ouderen met vooraf bestaande aandoeningen.

Het is misschien belangrijk om even stil te staan bij de dagelijkse cijfers die we van de overheid krijgen en hoe wij die interpreteren. Het cijfer dat momenteel het meeste informatie geeft over de kracht van de epidemie en de evolutie ervan is het aantal ziekenhuisopnames en het verschil met het aantal ontslagen uit het ziekenhuis. We zien dat de afgelopen dagen het aantal ziekenhuisopnames wat op en af gaat, maar niet verder doorstijgt. Maar we zien ook dat er meer en meer mensen het ziekenhuis mogen verlaten. De stijging van het totale aantal opgenomen patiënten stijgt dus veel trager, wat ons hoop heeft dat we met de huidige ziekenhuiscapaciteit deze epidemie de baas gaan kunnen. Het is echter nog veel te vroeg om victorie te kraaien en de rem te lossen. Er zij  nog steeds mensen op intensieve zorgen en een aantal zullen dit misschien niet overleven.

affiche check corona

Ook het aantal besmettingen moet je met de nodige omzichtigheid interpreteren. Momenteel testen we in het ziekenhuis slechts een heel beperkt aantal patiënten met symptomen, zodat de cijfers die we zien een sterke onderschatting zijn van de realiteit. Het ziekenhuis heeft ook een eigen screeningscapaciteit en heeft dit maximaal ingezet in de getroffen WZC. De cijfers daar liggen dus hoger (maar waarschijnlijk een stuk dichter bij de realiteit). Door het beleid van de overheid zal het aantal testen fors worden opgedreven. We kunnen ons dus verwachten aan een  sterke stijging van het aantal positieve gevallen. Dit betekent niet dat de uitbraak erger wordt, integendeel. Het zal ons toelaten om nog beter de noodzakelijke maatregelen te nemen. “

Woonzorgcentra

Uiteraard draagt ook de situatie in de woonzorgcentra mijn grote bezorgdheid weg.  De impact van de uitbraken in beide WZC is moeilijk in te schatten. Er werden reeds meerdere besmettingen vastgesteld en ook de voorbije dagen zijn er  ondanks alle voorzorgen en maatregelen nog besmettingen bijgekomen en waren er overlijdens te betreuren.

De besmette inwoners worden maximaal afgezonderd van de rest van de bewoners. Het verplegend en verzorgend personeel doet er alles aan om deze bewoners in de beste omstandigheden te verzorgen. We leven ook mee met de familieleden die omwille van de quarantainemaatregelen afgesneden  zijn van hun geliefden en voor wie dit zeer zwaar om dragen is. We doen er alles aan voor elkeen het leed in de mate van het mogelijke te verzachten.   

Bedanking

Ik houd eraan om, in naam van alle Ronsenaars, zowel het voltallig ziekenhuispersoneel als het personeel van de woonzorgcentra uitdrukkelijk te bedanken voor de vele inspanningen die ze leveren om iedereen de best mogelijke zorgen te verlenen in deze moeilijke omstandigheden. Ik wens hen nog veel moed en sterkte in de komende dagen en weken.

Weet dat de Ronsenaars massaal achter jullie staan!

Denk aan je gezondheid, ook zonder corona!

Ondertussen hoor ik van de huisdokters en artsen in het ziekenhuis ook nog een andere bezorgdheid. Momenteel bieden er zich heel weinig mensen aan met

ndere aandoeningen. Ze benadrukken nog eens dat zowel de spoed als de andere afdelingen in het ziekenhuis volledig  gescheiden zijn van de corona-afdeling en er dus geen enkel gevaar voor besmetting is. Aarzel dus niet om naar de huisarts of de spoed te gaan wanneer je je niet goed voelt, medicatie nodig hebt of moet worden opgevolgd.  Velen miskijken zich nu op de ernst van hun eigen gezondheidstoestand, wat later nefaste gevolgen kan hebben.

Recyclagepark

Na overleg binnen de Vlaamse regering is beslist dat de recyclageparken onder bepaalde voorwaarden opnieuw kunnen openen. Het recyclagepark in Ronse gaat dinsdag weer open. In samenspraak met het personeel werden de nodige maatregelen getroffen om een bezoek aan het recyclagepark veilig te laten verlopen. Het recyclagepark is open tijdens de gewone openingsuren, maar er worden maximum 5 personen of voertuigen tegelijk toegelaten. Wanneer je in de wachtrij staat met de wagen, stap niet uit om een praatje te maken met de andere wachtenden! Hou er ook rekening mee dat de recyclageparkwachter je niet zal helpen bij het openmaken of het lossen van de wagen. Het is niet de bedoeling dat je met velen rond één container gaat staan. Hou ook hier altijd 1,5 m afstand. Asbest wordt niet ingezameld. De maskers die normaal gebruikt worden bij het verhandelen van asbest zijn aan de medische sector bezorgd omdat ze daar nu veel harder nodig zijn.

Laat er ons wel samen voor zorgen dat er geen stormloop is de eerste dagen. Stel je bezoek aan het recyclagepark dus nog even uit indien mogelijk. Maak voor jezelf de afweging of de verplaatsing naar het recyclagepark echt noodzakelijk is of eventueel kan uitgesteld worden naar een later tijdstip.

Financiële ondersteuning(en)

Ondertussen werden door de verschillende overheden al heel wat maatregelen genomen om de financiële gevolgen voor werknemers, handel, horeca, bedrijven etc. zo goed als mogelijk te beperken. Al deze maatregelen hier opsommen en uitleggen is onbegonnen werk. Ik geef hierbij wel graag enkele website mee waar je meer informatie kan vinden :

Ronse Helpt

Sinds gisteren is ook het platform “Ronse Helpt” van start gegaan. Mensen die hulp nodig hebben of hulp willen aanbieden kunnen op www.ronse.be.ronsehelpt terecht om zich aan te melden. Bellen kan op het nummer 055 232 808, mailen naar ronsehelp@ronse.be. Je kan er terecht met alle soorten vragen. Onze medewerkers gaan op zoek naar een antwoord of zoeken de juiste vrijwilliger om te helpen. Inmiddels hebben zich reeds 41 vrijwilligers aangemeld voor verschillende taken. Hartelijk dank aan al deze helpende handen!

Handhaving maatregelen

De politiemensen en gemeenschapswachten gaan ondertussen nog steeds dagelijks de baan op om de opgelegde maatregelen te controleren. Ondanks een aantal tussenkomsten geven ze aan dat bijna iedereen de richtlijnen goed opvolgt. Indien nodig wordt beboet. Vooral jonge mensen blijken het moeilijk te hebben om het samenscholingsverbod te respecteren. Ik kan dit begrijpen, zeker met dit mooie lenteweer. Maar toch is het van belang dat we allemaal samen  deze crisis te lijf gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de stad www.ronse.be/corona of op de website van de overheid www.info-coronavirus.be  Het nationale telefoonnummer 0800 14 689 is bereikbaar van 8 tot 20 uur. Op beide websites vind je ook een lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

Tot slot : print deze nieuwsbrief gerust af en stop deze in de bus bij iemand in je straat die misschien wat minder vertrouwd is met websites of sociale media.

Zorg voor jezelf en zo voor elkaar!

Uw burgemeester.

Luc Dupont

Archief

Fotoalbum: Tips om jezelf en je naasten te beschermen

De basisregels om besmetting te voorkomen kan men niet genoeg benadrukken...
Daarnaast ook nog enkele tips om deze moeilijke tijd door te komen en zowel jezelf als je naasten te beschermen.

Inhoud fotoalbum

  • Tips van het Rode Kruis
  • Affiches in verschillende talen (NL, FR, EN, DE en AR) van het Agentschap Zorg & Gezondheid.
  • 5 tips omtrent het omgaan met conflicten in het gezin + info omtrent de gratis hulplijn 1712 bij vragen over geweld
  • 5 affiches van de Vlaamse Overheid #ikredlevens  

Meer info: www.info-coronavirus.be

Klik op de eerste afbeelding om de galerij te openen.