Corona - nieuwsbrief 14

coronavirus

Donderdag 5 november - 18.00 uur

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF).
Cliquez ici pour la version française (PDF). 

Beste inwoners,

Verstrengde coronamaatregelen

Dat de lockdown die vorige week door de federale regering werd uitgevaardigd broodnodig is bewijzen ook de cijfers in Ronse. Sedert mijn vorige nieuwsbrief is het aantal besmettingen over de afgelopen 7 dagen in onze stad meer dan verdubbeld. En dat ondanks de sluiting van de cafés en restaurants. Ook scholen werden voortijdig gesloten omdat te veel leerlingen en leerkrachten besmet raakten. Wat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners betreft staan we spijtig genoeg mee aan de top van Oost-Vlaanderen. De verlengde herfstvakantie, het verplichte telewerk, de sluiting van niet-essentiële winkels zijn dus jammer genoeg broodnodig om het virus de baas te kunnen.

Hopelijk brengt de lockdown hier spoedig verandering in. De eerste tekenen zijn voorzichtig hoopvol. Het aantal nieuwe besmettingen per dag stijgt nu iets minder snel. Wel moeten we vaststellen dat, in tegenstelling tot de vorige keer, het virus nu wijdverspreid is en zich voornamelijk situeert binnen de leeftijdsgroep tussen 16 en 65 jaar. Het is dus een zaak van iedereen om de regels te respecteren.

Situatie in ziekenhuis en woonzorgcentra

Dr. Ghillemijn, hoofdarts AZ Glorieux : “De situatie in het ziekenhuis van Ronse is nog steeds hetzelfde : ernstig maar niet dramatisch. Momenteel kunnen in Ronse nog alle zorgen geboden worden die nodig zijn. Toch roepen ook wij op om de regels nauwgezet te respecteren zodat hopelijk de druk op het ziekenhuis in de toekomst snel kan afnemen.”

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde : “Gelukkig zijn er momenteel nog geen besmettingen vastgesteld in onze woonzorgcentra. Bij een test (vorige week) waren alle bewoners nog negatief. Eén medewerker heeft een positieve test afgelegd en werd thuis in quarantaine geplaatst. We zijn er ons uiteraard van bewust dat de situatie snel kan veranderen. We doen er dan ook alles aan om de risico’s zo laag mogelijk te houden. De huidige bezoekregeling blijft dan ook behouden.”

Wim Wijballie, directeur WZC Hogerlucht : “Ook in het WZC Hogerlucht is de situatie onder controle. In ons woonzorgcentrum zijn er tot op vandaag (03/11) nog geen besmettingen vastgesteld bij bewoners en/of medewerkers. Wel wordt het bezoek gedurende 14 dagen “on hold” gezet omdat het door omstandigheden tijdelijk niet op een veilige wijze kan georganiseerd worden. Na de herfstvakantie wordt dit echter opnieuw opgestart.”

Verscherpte maatregelen in Ronse

De huidige situatie dwingt mij er ook toe om enkele maatregelen in onze stad aan te scherpen:

 • Omdat het dragen van een mondmasker een effectief middel is om overdracht van het virus te voorkomen op drukke plaatsen en het onbegonnen werk is de 25 schoolomgevingen, de parkings waar veel mensen samen komen, de plaatsen waar kinderen worden afgezet en opgehaald en de drukbevolkte tuinwijken afzonderlijk af te bakenen en te voorzien van de nodige borden, wordt vanaf zaterdag 7 november het dragen van een mondmasker verplicht binnen de volledige bebouwde kom en dus niet enkel meer in het commercieel en historisch centrum. Een overzicht van waar het dragen van een mondmasker verplicht is, vind je steeds op https://www.ronse.be/nl/nieuws/mondmaskerplicht-ronse.

 • De openbare markt op woensdag en zaterdag kan nog steeds doorgaan, maar enkel voor essentiële goederen (voornamelijk voeding).
  Ook hier is het dragen van het mondmasker uiteraard nog steeds verplicht.
 • De gouverneur van Oost-Vlaanderen verbiedt de occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal, evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen. Dit verbod geldt nu al tot en met 13 december. Ik vraag alle verenigingen om zeker tot het einde van het jaar geen dergelijke activiteiten te plannen. Levering aan huis door professionelen en zelfstandigen is uiteraard wel nog toegelaten. Meer info : https://kabinet-van-de-gouverneur-oost-vlaanderen.prezly.com/beperking-occasionele-niet-commerciele-verkoop-in-oost-vlaanderen

 

(Gratis) mondmaskers Ronse

De stad kreeg van de firma Alsico uit Ronse 50.000 stoffen mondmaskers, waarvoor uiteraard onze grote dank. Elke inwoner (+ 12 jaar) zal twee gratis mondmaskers ontvangen. (Model met lintjes en zonder logo van de stad.)

De bedeling wordt door de eigen diensten georganiseerd en zal volgende week starten.

Naast deze gratis mondmaskers ging de dienst Toerisme ook een samenwerking aan met Alsico voor de productie van stoffen kwaliteitsmondmaskers met het logo van de stad Ronse erop geborduurd. De maskers kan je verkrijgen in drie maten: S, M en L. Dit “Ronse mondmasker” is een aanrader voor iedereen die Ronse een warm hart toedraagt in de strijd tegen corona.

Een mondmasker kost 5 euro en kan je bestellen via www.visitronse.be.

Handhaving door politie Ronse

De lokale politie ziet toe op het naleven van de coronamaatregelen. Tijdens de voorbije 14 dagen werden meer dan 50 PV’s uitgeschreven wegens het niet dragen van het mondmasker, het niet respecteren van de avondklok en het samenscholingsverbod van maximum 4 personen. De boete is onmiddellijk te betalen. De politie zal deze controles blijven uitvoeren.

Uiteraard is de politie nog steeds beschikbaar voor andere zaken. Sinds kort kan je bij Politie Ronse trouwens zelf een afspraak maken wanneer je een aangifte of klacht wenst in te dienen. Dit kan snel, makkelijk en is corona-proof! Het vermijdt immers wachtrijen aan het loket. Voor dringende zaken of interventies kan je nog steeds zonder afspraak bij de politie terecht. Meer info op de website van de politie: https://www.politie.be/5427/nieuws/onthaal-op-afspraak

Gewijzigde dienstverlening

Gezien de verstrengde coronamaatregelen moeten ook heel wat diensten binnen onze stad hun werking aanpassen of (tijdelijk) hun deuren sluiten. Een overzicht :

 • Burgerzaken enkel voor dringende zaken : de dienst Burgerzaken (stadhuis) schakelt over naar een minimale dienstverlening. Het online plannen van je afspraak is tijdelijk niet meer mogelijk. Enkel voor dringende zaken kan je nog een afspraak maken via 055 23 27 82.
  Een afspraak maken voor de dienst burgerlijke stand (aangifte geboorte, huwelijk, overlijden) kan wel nog via https://afspraken.ronse.be.
  Voor de andere diensten binnen het stadhuis blijven de procedures dezelfde en kan je telefonisch of per mail een afspraak maken.
 • Bibliotheek open : de bibliotheek blijft open, maar alle activiteiten tot eind november zijn geannuleerd. Heb je vragen, check de website en facebookpagina van de bib.
 • CC De Ververij gesloten : CC De Ververij sluit zijn deuren voorlopig t.e.m. 13 december. Wie een ticket kocht voor een voorstelling zal eerstdaags door een medewerker van de dienst Cultuur gecontacteerd worden om de terugbetaling te regelen. Zij blijven bereikbaar via info@ccdeververij.be en 055 232 801.
 • Sporthal en zwembad gesloten : Het zwembad is gesloten, ook voor kinderen en clubs.
  Ook de sporthal wordt gesloten. Indoor sporten is immers verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn.
 • Recyclagepark open : Het recyclagepark blijft open onder dezelfde voorwaarden als nu.

Economische ondersteuning

Omdat de sluiting van de winkels en de horeca onze handelszaken extra zwaar treft, wordt eerst de “Horecabon” (in november) en nadien de “Eindejaar-Coronabon” opnieuw ingevoerd. In beide gevallen koop je de bon voor € 50 maar kan je voor € 60 besteden. De stad past het verschil bij. Zo wint iedereen: jij én de lokale handelaar of horeca-uitbater. Deze bons aankopen kan op www.shoppeninronse.be. Ook elk van u kan onze middenstand steunen door nu vooral te kopen in eigen stad. Bestelling en afhaal blijft immers mogelijk.

De coronacrisis treft evenwel ook vele andere mensen. Daarom stelt het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad van 16 november voor om:

 • Aan de personen die genieten van het omniostatuut 50 euro bijkomende korting toe te kennen op de algemeen gemeentelijke heffing (€ 60 in plaats van € 110).
 • Voor de bedrijven de belasting op drijfkracht versneld af te bouwen, namelijk op 3 jaar tijd in plaats van op 4 jaar.

Voor alle andere personen wordt nog gewerkt aan een realistisch voorstel dat zowel voorziet in koopkrachtondersteuning voor de gezinnen als in een stimulans voor onze lokale handelszaken. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 december as.

We zijn er ons heel erg van bewust dat deze maatregelen niet alle nood lenigen. Weet evenwel dat de negatieve weerslag van corona op onze stadsfinanciën (meer uitgaven en minder ontvangsten) dit jaar gemakkelijk zal oplopen tot anderhalf miljoen euro. Daarenboven zullen we ook volgend jaar zeker nog de weerslag ondervinden van de dalende opbrengst van de personenbelasting.

Het is dus belangrijk dat we samen deze crisis zo snel als mogelijk achter ons laten. Daarom doe ik nog eens een warme oproep tot elk van u om de maatregelen correct en nauwgezet op te volgen. Alleen zo kunnen we het virus de baas, halen we de druk van de zorgsector, beperken we de economische schade en kunnen we terug naar ons normale leven. Aan elk van u, en in het bijzonder aan al wie werkzaam is in de zorg en al wie zich eenzaam en verlaten voelt, wens ik veel moed en sterkte in deze donkere dagen.
Draag zorg van uzelf en draag zorg voor elkaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze coronacrisis kan je steeds terecht op de website van de stad www.ronse.be/corona of op de website van de overheid www.info-coronavirus.be  Het nationale telefoonnummer 0800 14 689 is bereikbaar van 8 tot 20 uur. Op beide websites vind je ook een lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

Anderstalige informatie : https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info.

Uw burgemeester,

Luc Dupont

 

Archief

Nieuwsbrief 1 - 20200320 NL Lettre des nouvelles 1 - 20200320 FR
Nieuwsbrief 2 - 20200320 NL Lettre des nouvelles 2 - 20200323 FR
Nieuwsbrief 3 - 20200326 NL Lettre des nouvelles 3 - 20200326 FR
Nieuwsbrief 4 - 20200331 NL Lettre des nouvelles 4 - 20200331 FR
Nieuwsbrief 5 - 20200404 NL Lettre des nouvelles 5 - 20200404 FR
Nieuwsbrief 6 - 20200410 NL Lettre des nouvelles 6 - 20200410 FR
Nieuwsbrief 7 - 20200417 NL Lettre des nouvelles 7 - 20200417 FR
Nieuwsbrief 8 - 20200424 NL Lettre des nouvelles 8 - 20200424 FR
Nieuwsbrief 9 - 20200501 NL Lettre des nouvelles 9 - 20200501 FR
Nieuwsbrief 10 - 20200515 NL Lettre des nouvelles 10 - 20200515 FR
Nieuwsbrief 11 - 20200724 NL Lettre des nouvelles 11 - 20200724 FR
Nieuwsbrief 12 - 20201015 NL Lettre des nouvelles 12 - 20201015 FR
Nieuwsbrief 13 - 20201023 NL Lettre des nouvelled 13 - 20201023 FR