Corona - nieuwsbrief 17

coronavirus

Vrijdag 2 april 2021 - 17.00 uur

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden (PDF). 

Cliquez ici pour la version française (PDF). 

Beste inwoners,

Regels respecteren om cijfers te doen dalen

Vorige week verstrengde het Overlegcomité (met de verschillende regeringen van ons land) opnieuw de coronamaatregelen. En dat was nodig. De besmettingscijfers in het hele land gingen de verkeerde kant op en de ziekenhuisopnames stegen verontrustend. Dit is ook in onze stad nog steeds het geval. De voorbije week telde Ronse opnieuw 89 besmettingen. Hiermee komt de incidentie op 337,5 (per 100.000 inwoners). Dit is veel te hoog! De besmettingen situeren zich in alle lagen van de bevolking: jong en oud, man of vrouw en in alle wijken van onze stad. We moeten deze cijfers opnieuw zo snel mogelijk onder controle krijgen. Ik wil dan ook een dringende oproep doen om de maatregelen en beslissingen van de overheid strikt op te volgen. In Ronse blijven alle huidige maatregelen, zoals de mondmaskerplicht in de bebouwde kom, van kracht. Blijf deze regels volgen. Het helpt!

Met Kerstmis deed ik al een oproep om dit feest in beperkte familiekring te vieren. Jammer genoeg moet ik dit met Pasen opnieuw doen. Beperk tijdens de komende feestdagen uw contacten en breng de Paasvakantie zo veel mogelijk in uw bubbel door.

Maar er is ook goed nieuws. De vaccinaties in ons vaccinatiecentrum COC verlopen vlot. Gelukkig stijgt ook week na week het aantal vaccins dat we toegewezen krijgen en het aantal mensen dat een eerste prik krijgt. En dat loont. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bij de doelgroep die reeds gevaccineerd werd (o.a. rusthuizen en groot deel van 75+) daalt fors. Onze centra zijn trouwens klaar om nog een versnelling hoger te schakelen. Hopelijk volgt ook het aantal vaccins.

Verderop in deze nieuwsbrief geef ik graag nog wat meer uitleg bij de vaccinatie. Maar eerst het overzicht van de situatie in het ziekenhuis en onze rusthuizen. Daar zien we een heel verschillend beeld. In het ziekenhuis is er een stijgende ongerustheid over de situatie. In de rusthuizen heeft de  vaccinatiecampagne dan weer een soort gemoedsrust met zich meegebracht, zowel bij de bewoners en hun familie als bij de medewerkers. Het heeft het sociale leven een nieuw elan gegeven. Maar ook daar blijft iedereen de veiligheidsmaatregelen nauwgezet opvolgen, om de verspreiding van het virus in de samenleving te stoppen.

Situatie in ziekenhuis en woonzorgcentra

Wim Devos, directeur verpleeg- en zorgdepartement : “De situatie in het ziekenhuis van Ronse is  momenteel onder controle. Er was de voorbije weken wel een duidelijke toename. We zijn dan ook voorbereid op een volgende fase 2A. Voorlopig heeft dit echter nog geen gevolgen voor de reguliere zorg. Er worden nog geen operaties uitgesteld. Er zijn drie parameters die we in de gaten houden. Namelijk  de COVID-drukte op spoed (valt nu mee), het aantal mensen op de covid-afdeling en het aantal patiënten op COVID IZ. Van zodra er één van de drie lichten op rood springt moeten we extra personeel inzetten en het operatiekwartier sluiten. Veel zal afhangen van de cijfers van de komende dagen en van het feit of we patiënten van elders gaan moeten opnemen.”

Wim Wijballie, directeur WZC Hogerlucht : “De hele vaccinatiecampagne is vlot verlopen, zowel in WZC Hogerlucht als GAW Forum Sint-Hermes. Dankzij de hoge participatiegraad is er in het woonzorgcentrum opnieuw bezoekmogelijkheid op de kamer. Zo zijn er twee vaste geregistreerde bezoekers toegelaten die om de 14 dagen kunnen wisselen met twee andere vaste bezoekers. Daarnaast kan een bewoner in de buitenlucht 3 willekeurige personen ontmoeten, naar analogie met de maatregelen die algemeen gelden in de samenleving. Op familiebezoek gaan wordt voorlopig nog afgeraden, tot de besmettingscijfers in de samenleving gedaald zijn naar een aanvaardbaar niveau.

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde : “De vaccinatie van de bewoners en het personeel is volledig achter de rug. Hierdoor kon ook de bezoekersregeling licht aangepast worden. Toch blijven we voorzichtig. Elke bewoner mag één vaste bezoeker en één wisselende bezoeker kiezen die op de kamer op bezoek mogen komen. De wisselende bezoeker mag om de 14 dagen veranderen..”

Update vaccinatiecampagne

In beide vaccinatiecentra, in Ronse en Oudenaarde, werd sinds de opstart een versnelling hoger geschakeld. Gelukkig krijgen we steeds grotere aantallen vaccins geleverd. Daarnaast zijn onze vrijwilligers intussen goed ingewerkt waardoor we op een vlotte en efficiënte manier onze bezoekers kunnen ontvangen. We eindigen vorige week met meer dan 5500 toegediende vaccins (in beide centra). Deze week stonden er 2500 prikken op de planning en in de week van 5 april nog eens 4100.

We vaccineren in deze fase nog steeds mensen uit de groep 75 +. De vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra (WZC) is afgerond. In de Vlaamse Ardennen zijn maar liefst 1395 op 1432 bewoners gevaccineerd, dat is meer dan 97 %, en 1237 op 1415 medewerkers of 87,4%. Een mooi resultaat en iets om naar op te kijken!

Hierbij nog wat uitleg over een aantal zaken waar we geregeld vragen over krijgen :

 >> Aanpak overschotten vaccins

Hoe zorgen wij ervoor dat er geen vaccins verloren gaan? Dit wordt momenteel op twee manieren aangepakt. Enerzijds worden genodigden die hun afspraak nog niet bevestigd hebben actief gecontacteerd. Zo krijgen we zicht op de vaccinaties die nog ‘open staan’. Indien er open slots zijn contacteren we mensen die reeds uitgenodigd werden om deze gaatjes te vullen. Zo start elke vaccinatiedag met een volle agenda.

Op dit moment werken we dus niet met reservelijsten. Het heeft dan ook geen zin om je aan te melden via het lokale callcenter of de huisarts. Doordat bovenstaande manier zeer effectief is, hebben wij maar een (zeer) beperkt overschot aan het einde van de dag. Dat overschot wordt dan toegediend aan de actieve vrijwilligers van het centrum en aan de politie- en brandweerdiensten.

 >> Thuisvaccinatie 

Voor mensen die niet in staat zijn om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven, is er ook de mogelijkheid van thuisvaccinatie. Opgelet, niet iedereen komt in aanmerking voor thuisvaccinatie. Uiteraard verloopt de thuisvaccinatie op dezelfde manier als de algemene campagne. Dat betekent dat ook de prioriteit en leeftijdsgroepen behouden worden. Artsen starten dus met thuisvaccinatie bij hun oudste patiënten. Hoe verloopt zo een vaccinatie?

  • Het VC stelt dagen beschikbaar waarop artsen vaccins kunnen ophalen.
  • Huisartsen bestellen via mail hun vaccins en halen deze af op moment van hun afspraak.

De eerste thuisvaccinatiedag op 26 maart was een succes, 180 vaccins werden afgehaald door 20 huisartsen. De volgende thuisvaccinatiedag is op 13 april.

>> Help jouw buur

We ondersteunen ook graag de oproep om mensen uit je buurt te helpen bij hun bezoek aan het vaccinatiecentrum. De komende dagen en weken worden er steeds meer uitnodigingen voor vaccinaties verzonden. Maar niet iedereen kan even vlot overweg met de computer om zich te registreren. Daarnaast beschikt niet iedereen over vervoer om bij de centra te geraken. Daarvoor doen we graag beroep op jou! Kijk even rond in jouw omgeving. Is daar iemand die hulp nodig heeft bij de registratie van de afspraak? Of voor het vervoer naar het centrum? Bied jouw hulp aan of meld het probleem via de infolijn 055 300 200.

  >> Infobrochure en filmpje rondleiding

De negen gemeenten van de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen maakten vorige week een brochure met alle info over de vaccinatiecampagne. Elke inwoner kreeg die ondertussen in de bus. Je kan deze brochure (en de Franse vertaling) steeds downloaden op onze website www.ronse.be. Voor nog meer informatie kan je trouwens steeds terecht op www.vaccinatievlaamseardennen.be . Ook de facebookpagina van de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen is een bron van informatie. Daar worden dagelijks cijfers, nieuwtjes en weetjes gepost over de vaccinatiecampagne in onze regio. 

Bereid je je graag voor op je bezoek aan het vaccinatiecentrum? Bekijk dan zeker eens het filmpje over de rondleiding dat we maakten in het COC. Je  vindt het op onze website en facebookpagina.

  >> Oproep vrijwilligers

Om de twee centra te bemannen is heel wat personeel nodig. Ondertussen hebben reeds meer dan 1000 mensen zich als vrijwilliger opgegeven. Daar zijn wij, als burgemeesters van de verschillende gemeentes, heel dankbaar voor. De vaccinatiecampagne zal echter maanden duren. Mensen die zich nog als vrijwilliger willen opgeven (mensen met een medische achtergrond, gepensioneerden,  studenten) kunnen dit nog steeds doen via het formulier op www.vaccinatievlaamseardennen.be

Sportkampen en speelpleinwerking

Ondertussen staat de paasvakantie voor de deur. Mits het respecteren van de nieuwe maatregelen zijn onze diensten er in geslaagd om toch op een veilige manier sportkampen en speelpleinwerking te organiseren. Zo worden de activiteiten georganiseerd in groepjes van max. 10 kinderen. Daarbij blijven deze groepjes gedurende gans de week stabiel en komen ze zo weinig mogelijk met elkaar in contact. Zo veel mogelijk activiteiten vinden ook buiten plaats. Ook alle andere coronamaatregelen blijven gelden : ouders komen niet op het terrein, handen regelmatig ontsmetten, mondmaskerplicht begeleiders etc. Hopelijk beleven al deze kinderen en jongeren een fijne vakantie.

Ronde van Vlaanderen

Zondag wordt de Ronde van Vlaanderen gereden in onze streek. Het parcours komt ook door Ronse. Normaal is dit de jaarlijkse wielerhoogdag voor alle sportliefhebbers in onze stad. Jammer genoeg is het dit jaar opnieuw anders. Net als bij de vorige editie roepen de organisatoren iedereen op om de koers van thuis uit te volgen op radio of TV. De hellingen in het parcours zijn sowieso afgesloten voor het publiek. Wie langs het parcours woont kan uiteraard de renners toejuichen. Bewaar hierbij voldoende afstand tot de andere supporters en draag een mondmasker. Dit is verplicht. 

Ik wens ieder van jullie een fijn paasweekend. Het weer nodigt in elk geval uit om met je gezin of bubbel de omgeving van onze stad te verkennen. Geniet er van!

Uw burgemeester,

Luc Dupont

 

Meer informatie

Meer informatie kan je steeds vinden op de website van de stad www.ronse.be/corona of op de website van de overheid www.info-coronavirus.be
Het nationale telefoonnummer 0800 14 689 is bereikbaar van 8 tot 20 uur. Op beide websites vind je ook een lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

Anderstalige informatie : https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info.

Ken je de nieuwe mobiele app CIT (Crisis Information Translated) al? Hiermee krijg je vlot toegang tot  anderstalige en actuele informatie over de vaccinatiecampagne en de coronamaatregelen. De info is beschikbaar in 18 talen. Je kan de app gratis downloaden in de Apple Store en via Google Play.

Vaccinatie: Informatie over de vaccinatiecampagne is te vinden op de website www.laatjevaccineren.be of op www.vaccinatievlaamseardennen.be (voor Ronse - Oudenaarde).

Voel je je slecht in je vel? Blijf praten met mensen in je omgeving. Kan je sommige dingen niet aan hen kwijt? Praat dan anoniem met een hulpverlener via volgende hulplijnen: Tele-Onthaal, 1712, Awel, Nupraatikerover, Zelfmoordlijn, Druglijn en Stop it Now! Meer info op www.hulplijnen.be.

 

Archief

Nieuwsbrief 16 - 20210212 NL Lettre des nouvelles 16 - 20210212 FR
Nieuwsbrief 15 - 20210115 NL Lettre des nouvelles 15 - 20210115 FR
Mededeling burgemeester - 20201211 NL  Message du maire - 20201211 FR
Nieuwsbrief 14 - 20201105 NL Lettre des nouvelles 14 - 20201105 FR
Nieuwsbrief 13 - 20201023 NL Lettre des nouvelled 13 - 20201023 FR
Nieuwsbrief 12 - 20201015 NL Lettre des nouvelles 12 - 20201015 FR
Nieuwsbrief 11 - 20200724 NL Lettre des nouvelles 11 - 20200724 FR
Nieuwsbrief 10 - 20200515 NL Lettre des nouvelles 10 - 20200515 FR
Nieuwsbrief 9 - 20200501 NL Lettre des nouvelles 9 - 20200501 FR
Nieuwsbrief 8 - 20200424 NL Lettre des nouvelles 8 - 20200424 FR
Nieuwsbrief 7 - 20200417 NL Lettre des nouvelles 7 - 20200417 FR
Nieuwsbrief 6 - 20200410 NL Lettre des nouvelles 6 - 20200410 FR
Nieuwsbrief 5 - 20200404 NL Lettre des nouvelles 5 - 20200404 FR
Nieuwsbrief 4 - 20200331 NL Lettre des nouvelles 4 - 20200331 FR
Nieuwsbrief 3 - 20200326 NL Lettre des nouvelles 3 - 20200326 FR
Nieuwsbrief 2 - 20200320 NL Lettre des nouvelles 2 - 20200323 FR
Nieuwsbrief 1 - 20200320 NL Lettre des nouvelles 1 - 20200320 FR