Meertalige informatie

Ben je op zoek naar informatie over corona in verschillende talen?

>> Dan kan je hiervoor terecht op de websites van:

Je vindt er posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de landstalen van België. Ook is het merendeel van deze informatie vertaald naar verschillende vreemde talen. De beschikbare informatie is geordend per taal. 

Informatie over corona in eenvoudige Nederlandse taal én voor anderstalige lezers die geen Nederlands kunnen.

Hoe draag je een mondmasker? Hoe bescherm je jezelf? Hoe ga je om met stress? Op die en andere vragen krijg je een antwoord in verschillende talen. Tekst, video en audio in 32 talen, ook in Vlaamse Gebarentaal.

Voor meertalige informatie over onderwijs, jeugdwerk en andere specifieke domeinen kan je terecht bij de instanties die hiervoor bevoegd zijn.

Download de App
'Crisis information translated’

Blijf in realtime op de hoogte van de coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne. ‘Crisis information translated’ zorgt dat taal in crisistijd geen drempel is. Via verschillende talen brengt de app anderstaligen in hun eigen taal op de hoogte van actuele crisismaatregelen.

‘Crisis information translated’ is een app van het Agentschap Integratie en Inburgering. Dit agentschap besteedt veel aandacht en zorg aan de app en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

De inhoud van de app is een verzameling van de actuele coronamaatregelen die van toepassing zijn in België. De weergegeven maatregelen zijn opgesteld door het federaal crisiscentrum. De meest recente coronamaatregelen zijn te vinden op www.info-coronavirus.be. Ben je op zoek naar specifieke informatie over de coronamaatregelen die je niet kan terugvinden in deze app? Neem dan contact op met het federale callcenter op 0800 14689. 

De app omvat ook actuele informatie over de vaccinatiestrategie van het agentschap Zorg en Gezondheid. De meest recente vaccinatie-informatie is te vinden op www.laatjevaccineren.be. De informatie op de app is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke, specifieke of medische omstandigheden.