Campagne "energiedelen"

16/05 > 30/06
energiedelen

Gratis begeleiding bij jouw energieproject

Je weet dat hernieuwbare energie belangrijk is voor onze toekomstige energievoorziening, maar het is niet je topprioriteit noch specialisatie van je bedrijf? Je loopt misschien ergens vast in je hernieuwbaar energieproject of je ziet kansen, die je niet kan benutten wegens tijdsgebrek? 

Kan je meer hernieuwbare energie produceren dan je eigen verbruik? Of heb je niet de mogelijkheid om zelf (voldoende) hernieuwbare energie te produceren? Via energiedelen of andere innovatieve samenwerkingsvormen kunnen we vraag en aanbod van hernieuwbare energie koppelen en zo het lokaal gebruik ervan laten toenemen. 

Het lokaal bestuur en SOLVA willen samen met jou onderzoeken hoe we onze bedrijven kunnen ondersteunen rond hernieuwbare energie en wat de mogelijkheden van energiedelen of andere samenwerkingsvormen rond hernieuwbare energie zijn voor jouw bedrijf en onze regio! 

SOLVA zal het energieverbruik van 21 bedrijven uit de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek verder analyseren om de haalbaarheid van energiedelen of andere samenwerkingsvormen rond hernieuwbare energie in kaart te brengen en partnerschappen op te zetten. Daarvoor hebben we zowel bedrijven nodig met een overschot als bedrijven die geen hernieuwbare energie kunnen produceren. Zie je kansen voor meer hernieuwbare energie, die geen samenwerking vragen? Meld je bedrijf dan alsnog aan via de enquête en we bekijken of je in toekomstige projecten verder kunnen helpen. 

Praktisch

  • Stel je kandidaat voor 30 juni 2024 via het online-invulformulier: zie deze link
  • Zo maak je kans op gratis begeleiding bij jouw hernieuwbaar energieproject!
  • Op 30 juni wordt de enquête afgesloten en worden interessante clusters van bedrijven geïndentificeerd.
  • In september ontvang je een seintje of jouw bedrijf geselecteerd is voor verdere begeleiding. 
  • De effectieve begeleiding is voorzien voor het najaar 2024.

Info en vragen

Met verdere vragen kan je terecht bij SOLVA, Ina De Jaeger: ina.de.jaeger@so-lva.be, 0487 48 58 42.