Bekendmaking einde grafconcessies

Begraafplaats

Concessies vervallen op 31 december 2024

Het decreet op de begraafplaatsen voorziet een tijdige bekendmaking van een vervallen grafconcessie. Via deze link vindt u een overzicht van alle graf- en urneconcessies die vervallen op 31 december 2024 op de stedelijke begraafplaats Hogerlucht.

Je kan de concessie verlengen door te reageren voor 31 oktober 2024. Indien er uiterlijk 31 oktober 2024 geen verlenging werd aangevraagd zullen de betrokken concessies worden geruimd. 

Een concessie kan worden verlengd via 055 232 759 of via Infra@ronse.be.

Voor niet-geconcedeerde graven die de eindduur naderen kan men de verplaatsing van het graf aanvragen (dit betekent ontgraven en overbrengen naar een geconcedeerd perk).

Een overzicht van de gangbare retributietarieven vind je hier