Archiefbank Vlaamse Ardennen

archivarissen

Ronse, Oudenaarde, Ronse en Geraardsbergen lanceren Archiefbank Vlaamse Ardennen

De steden Ronse, Oudenaarde en Geraardsbergen hebben de krachten gebundeld om samen een archiefbank Vlaamse Ardennen op punt te zetten. “De bedoeling is om het beschikbare gedigitaliseerde archiefmateriaal uit de drie steden gemakkelijk toegankelijk te maken voor burgers, samen komen we zo tot een overzichtelijk en uitgebreid archief”, klinkt het bij de betrokken archivarissen.

Veel archiefmateriaal van de drie steden was tot voor kort enkel op papier of microfilm beschikbaar. Mensen die bijvoorbeeld hun familiestamboom willen uitpluizen, zagen zichzelf daardoor genoodzaakt om zich door deze weinig-toegankelijke dragers te worstelen. Daarom hebben de archivarissen van Oudenaarde, Ronse en Geraardsbergen besloten om de handen in elkaar te slaan. Allerlei archiefmateriaal werd gedigitaliseerd en wordt nu op een nieuwe portaalsite, de Archiefbank Vlaamse Ardennen, overzichtelijk gebundeld. Het gaat hierbij om akten van de burgerlijke stand, oorlogsaffiches, staten van goed, informatie uit bevolkingsregisters, het krantenarchief tot zelfs bijvoorbeeld de Kroniek van de Rantere uit Oudenaarde, die je in de Archiefbank Vlaamse Ardennen integraal en online kan raadplegen. 

Al het archiefmateriaal wordt verder beschreven om het nog toegankelijker te maken voor inwoners. De Archiefbank komt er onder andere met de financiële injectie van een subsidie van Erfgoed Vlaamse Ardennen. Met deze subsidie krijgen de archivarissen de middelen om gedurende twee jaar verder te investeren in de ontsluiting van het archiefmateriaal.

Het is een ambitieus project dat op heel wat succes kan rekenen. Dit blijkt onder andere uit de positieve feedback die het project al kreeg van Familiekunde Vlaamse Ardennen / Regio Aalst. De drie steden werken samen met Familiekunde Vlaamse Ardennen om in de toekomst cursussen genealogie aan te bieden aan geïnteresseerden. De portaalsite met haar duidelijk gestructureerd archiefmateriaal, biedt hierin zeker een meerwaarde. Bovendien is er een mogelijkheid om samen met andere steden en gemeenten uit de Vlaamse Ardennen deze archiefbank verder uit te breiden met nog meer archiefmateriaal.

De archiefbank Vlaamse Ardennen is voor iedereen toegankelijk via onderstaande website. Registratie is niet nodig.

>> https://www.archiefbankvlaamseardennen.be/.