Archeologische opgravingen Grote Markt

pottenbakkersoven

Ambachtelijke zone in historische kern

Naar aanleiding van het nieuwbouwproject residentie Obelisk, werd op de hoek van de Grote Markt met de Peperstraat en de Oude Vesten, de ondergrond eerst nauwkeurig onderzocht en geregistreerd door archeologen van BAAC Vlaanderen bvba. De projectontwikkelaars moesten zo’n onderzoek verplicht uitvoeren van de Vlaamse overheid. Hoewel de opgraving nog maar net werd afgerond, kunnen de resultaten uitzonderlijk genoemd worden. Met dit onderzoek kon men voor het eerst een blik werpen op een ambachtelijke zone binnen de historische kern van Ronse.

Uitzonderlijke resultaten

Opvallend zijn het grote aantal aangetroffen sporen die in verband kunnen gebracht worden met het pottenbakkersambacht, waaronder de restanten van twee pottenbakkersovens en tientallen afvalkuilen. Op basis van de grote hoeveelheid aardewerk kunnen deze voorlopig in de 15e eeuw gedateerd worden. Aangezien dit de eerste maal is dat er in Ronse dergelijke ovens aangetroffen werden, is deze site zowel wetenschappelijk als historisch van groot belang voor het onderzoek naar de ontwikkeling en de organisatie van de pottenbakkers in Ronse .

Daarnaast kwam ook een grote baksteenoven (ca. 6.5 m x 4.5m) aan het licht. Op de bodem van de veldoven waren zelfs nog een deel van de oorspronkelijke bakstenen te zien. Deze stenen waren niet goed gebakken en werden daarom achtergelaten bij de opgave van de oven.

De opgraving heeft een enorme hoeveelheid vondsten opgeleverd (denk aan tienduizenden scherven), naast zeer interessante sporen die nu verder zullen onderzocht worden. Op basis van deze resultaten kan een bijzonder boeiende pagina aan de geschiedenis van Ronse toegevoegd worden.

Meer info over het onderzoek? info@baac.be  en www.baac.be

Meer info over het project? www.orta.be/nl/residentieel

Fotoalbum Archeologische opgravingen Grote Markt