Nederlands leren

Nederlands leren

Agentschap Integratie en Inburgering 
Contactpunt Ronse

De Botaniek, Spinstersstraat 36 - 9600 Ronse 

Iemand die anderstalig is, ouder dan 16 jaar, in Ronse woont en Nederlands wil leren om werk te vinden, een opleiding te volgen, te praten met de buren... kan zich inschrijven voor een cursus Nederlands via het Agentschap Integratie en Inburgering - contactpunt Ronse. Daar kan je alle informatie over de cursussen Nederlands in de regio vinden. Via een gesprek of een test wordt gezocht welke cursus en welke school het meest geschikt is.

Maak een afspraak met het contactpunt Ronse

Hier kan je ook terecht voor:

Taalinitiatieven voor kinderen

Anderstalige kinderen die pas in Vlaanderen wonen kunnen terecht in het onthaalonderwijs. In de onthaalklas ligt de nadruk op het verwerven van het Nederlands. Dit om zo vlug mogelijk het gewoon onderwijs te kunnen volgen.

In het kader van het flankerend onderwijs heeft Ronse een aantal taalinitiatieven, gericht op de ondersteuning van taalzwakke kinderen o.a.

- Project "Lezen op school", ondersteund door de diensten Vrije Tijd van Ronse
- Project "Het taliger maken van de vrijetijdsinitiatieven" ondersteund door de diensten Vrije Tijd van Ronse
- Taalbadje ingericht door NOK-centrum
- Taalpaleis ingericht door onderwijs opbouwwerk
- Leespaleis ingericht door onderwijs opbouwwerk