Multimove

Multimove

Op regelmatige basis bewegen is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Plezierbeleving moet centraal staan. Alle kinderen van 3 tot 8 jaar zijn welkom op Multimove! De lessen zijn een ideale voorbereiding voor alle sporten.

Wat? Gevarieerd bewegingsprogramma o.b.v. 12 bewegingsvaardigheden. Brede motorische ontwikkeling. Sporttak niet meteen herkenbaar.
Wie? Alle kinderen van 3 tot 8 jaar 

 

Waar en Wanneer?
    Woensdag
:
    - Van 12.15 tot 13 u. (2de kleuter) 
    - Van 13.15 tot 14 u. (3de kleuter)
    In de turnzaal van de kleuterschool Sancta Maria
    Zaterdag van 9 tot 10 u. in sporthal 't Rosco (4-8 jaar) 
Prijs?  
Woensdag: € 2 per les (facturatie via Buitenschoolse kinderopvang)
Zaterdag: € 2 per les (via 10-beurtenkaart Sportdienst)
Start?  Vanaf woensdag 19 september 2018.
Inschrijven?
- Inschrijvingen voor de lessen op woensdag bij het Sociaal Huis of de begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang.
- Inschrijvingen voor de lessen op zaterdag bij de sportdienst.