Militie

Het militiegetuigschrift wordt afgeleverd door de dienst bevolking van de woonplaats. Je kan een militiegetuigschrift bekomen aan de hand van de identiteitskaart, het militieboekje of het bewijs met de beslissing betreffende de laatste militietoestand.

De aanvraag van het militiegetuigschrift-stamboekuittreksel voor het pensioendossier moet worden gericht aan:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise, Centrale Dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 11140 Brussel 

Tel. 02-441 83 28
Fax. 02-443 96 77
dghr.hrgan@mil.be