Milieuraad

Taken van de Milieuraad

1) De Milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota tussen de Milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de Milieuraad vraagt.

2) De Milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu-en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Samenstelling Milieuraad  

Voorzitter : Erik Baecke
Secretaris : Van Lierde Anja - 055 23 27 11 - milieu@ronse.be
Bevoegde schepen : Stockman Wouter - 055 23 27 11 - wouter.stockman@ronse.be

Stemgerechtigde leden :

(PV = plaatsvervanger)

Alexander Patrick - Moreaux Philippe (PV)
Deschaumes Jean-Pau - Ronsse François (PV)
Audoore Claudine - Braeckevelt Thierry (PV)
Vanovertveldt Ringo - Werbrouck Roland (PV)
Glibert Jo
Van Driessche Astrid - Beirnaert Patrick (PV)
Decubber Chantal - Tassyns Jeannine (PV)
Drieghe Roland - Mornie Lieve (PV)
Bruyland Marc - Van Acker Annemie (PV)
Ryckbosch Patrick
Belet  Karolien
Verkest Noël
Vanderstraeten Adrien - De Schrijver Marcel (PV)
Van Cauwenberghe Jan
De Groote Carine
Vander Stichelen Els
Hantson Alain
Denecker Marie-Christine
Baecke Erik
Laurier Erwin

Niet stemgerechtigde leden :

 • Stockman Wouter
 • Van Lierde Anja
 • Stockman Isabelle
 • Dutranoit Patrice
 • Haelters Koen
 • Stockman Jean-Pierre
 • Provost Anne-sophie
 • Courtin Marie-Laurence
 • Vandenbossche Frederik
 • Vanhoutte Brigitte
 • Deschaumes Dirk
 • Tack Erik