Milieuraad

Taken van de Milieuraad

  1. De Milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota tussen de Milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de Milieuraad vraagt.
  2. De Milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu-en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Samenstelling Milieuraad  

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris : Anja Van Lierde (dienst omgeving) - 055 23 27 75 - milieu@ronse.be
Bevoegde schepen : Patrice Dutranoit - 055 23 27 03 - patrice.dutranoit@ronse.be 

Stemgerechtigde leden :

  • eff = effectief
  • pv = plaatsvervanger
Natuurpunt vzw eff Alexander Patrick
Natuurpunt vzw pv Moreaux Philippe
Natuurpunt vzw eff   l
Natuurpunt vzw pv Vanovertveldt Ringo
Natuurpunt vzw eff    
Natuurpunt vzw pv Braeckevelt Thierry
Milieufront Omer Wattez vzw eff Glibert Jo
Milieufront Omer Wattez vzw pv Van Driessche Astrid
Milieufront Omer Wattez vzw eff Elet Joost
Milieufront Omer Wattez vzw pv Tassyns Jeannine
Milieufront Omer Wattez vzw eff Mornie  Lieve 
Milieufront Omer Wattez vzw pv Beirnaert Patrick
Gemeenschapsonderwijs eff    
Gemeenschapsonderwijs pv    
Serafijn eff Belet  Karolien
Serafijn pv     
Vrij Onderwijs eff    
Vrij Onderwijs pv    
Boerenbond bedrijfsgilde eff Verkest Noël
Boerenbond bedrijfsgilde pv    
Algemeen Boerensyndicaat eff Vanderstraeten Peter
Algemeen Boerensyndicaat pv De Schrijver Marcel
Landelijke Gilde BB eff Van Cauwenberghe Jan
Landelijke Gilde BB pv    
LETS Vlaamse Ardennen eff De Groote  Carine
LETS Vlaamse Ardennen pv    
TuinHier eff Ryckbosch Patrick
TuinHier pv    
UNIZO eff    
UNIZO pv    
Wildbeheerseenheid Vlaamse Ardennen eff Hantson Alain
Wildbeheerseenheid Vlaamse Ardennen pv Meirlaen  Quentin
Geïnteresseerden eff Laurier Erwin
Geïnteresseerden eff Heininger Petra
Geïnteresseerden eff Stockman Wouter
Geïnteresseerden eff    

Niet stemgerechtigde leden :

Lokaal bestuur* Schepen eff Dutranoit Patrice
Dienst Omgeving*   eff Van Lierde Anja
Gemeenteraad* CD&V  eff El Ghouch Faiza
Gemeenteraad* CD&V pv Marzouki Safia
Gemeenteraad* N-VA eff Vandevelde Wim
Gemeenteraad* N-VA pv Van der Aa Guy
Gemeenteraad* Groen eff Schelfout Lech
Gemeenteraad* Groen pv Marescaux Anne
Gemeenteraad* Open VLD eff De Bock Axel
Gemeenteraad* Open VLD pv Braeckman Kurt
Gemeenteraad* Vooruit eff Stockman Jean-Pierre
Gemeenteraad* Vooruit pv Vanovermeire Jean-François