Meerjarenplan

MJP 2020 - 2025 van de stad Ronse

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode. Het huidige meerjarenplan (MJP) gaat dus over de periode 2020 - 2025. Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten en de actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Het bestuur vertrekt voor de opmaak van zijn meerjarenplan vanuit een omgevingsanalyse. Die geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en de opportuniteiten waarop het kan inspelen. De acties en actieplannen die de besturen plannen en de beleidsdoelstellingen die ze vooropstellen, proberen in te spelen op die lokale uitdagingen. De omgevingsanalyse is ook een van de onderdelen van de documentatie bij het meerjarenplan.

De stad en het OCMW zullen voortaan een gezamenlijk meerjarenplan opstellen. Zo kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: de doelstellingen van het OCMW en die van de stad worden verweven met elkaar. Het meerjarenplan is daarbij geen statisch document waaraan zes jaar lang niet meer mag worden geraakt. In die periode kunnen zich immers nieuwe noden, uitdagingen en opportuniteiten voordoen. Jaarlijks is er een aanpassing van het meerjarenplan. Ook het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan.

Ten slotte stellen de stad en het OCMW jaarlijks een jaarrekening op, met een gedetailleerd overzicht van de realisaties in dat jaar, gekoppeld aan de doelstellingen die het stadsbestuur voor die periode vooropstelde.

Beleidsrapporten

Al deze informatie is terug te vinden in de volgende beleidsrapporten:

 • Meerjarenplan 2020 - 2025 van het lokaal bestuur : klik hier  (Gepubliceerd 19/12/2019)
  • Meerjarenplan 2020 - 2025 van het lokaal bestuur Ronse : aanpassing nummer 1: klik hier (gepubliceerd 22/12/2020)
  • Meerjarenplan 2020 - 2025 van het Lokaal Bestuur Ronse : aanpassing nummer 2 : klik hier (gepubliceerd op 28/12/2021)
  • Meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse : aanpassing nummer 3 : klik hier (gepubliceerd op 27/12/2022)
  • Meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Ronse: aanpassing nummer 4: klik hier (gepubliceerd op 22/12/2023)
    
 • Omgevingsanalyse 2020 - 2025 : deel 1 en deel 2 (Gepubliceerd 23/12/2019)
   
 • Budgetwijziging 
  • nummer 1, boekjaar 2019 van de Stad Ronse : klik hier (gepubliceerd 23/12/2019)
    
 • De jaarrekeningen 
  • De jaarrekening 2018 van de stad : klik hier. (Gepubliceerd 28/06/2019)
  • De jaarrekening 2018 van het OCMW : klik hier. (Gepubliceerd 02/07/2019)
  • De jaarrekening 2019 van het OCMW : klik hier. (Gepubliceerd 07/07/2020)
  • De jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur : klik hier. (gepubliceerd op 06/07/2021)
  • De jaarrekening 2021 van het lokaal bestuur : klik hier. (gepubliceerd op 06/07/2022)
  • De jaarrekening 2022 van het lokaal bestuur: klik hier. (gepubliceerd op 06/07/2023)