Mandatenlijst

Vertegenwoordiging en samenstelling raden en comités: legislatuur 2019-2024

IGS Bestuursorgaan Effectief Vervanger
Gaselwest Regionaal bestuurscomité - Oost Jo Cornelus  
Gaselwest Algemene vergadering Diederik Van Hamme David Vandekerkhove
Zefier Algemene vergadering Jo Cornelus Diederik Van Hamme
Westlede Raad van Bestuur Diederik Van Hamme  
Westlede Algemene vergadering David Vandekerkhove Rossana Khoshaba
I.VL.A. Raad van Bestuur (3) Brigitte Vanhoutte / Jan Foulon / Faïza El Ghouch  
I.VL.A. Raad van Bestuur (met raadgevende stem) Tom Deputter  
I.VL.A. Algemene vergadering Sylvie Van Overmeeren Ignace Michaux
SOLVA Raad van Bestuur Brigitte Vanhoutte  
SOLVA Algemene vergadering Joris Vandenhoucke Jo Cornelus
TMVW / Farys Algemene vergadering Dominique Opsomer Ignace Michaux
TMVW / Farys Raad van Bestuur Jan Foulon  
TMVW / Farys Regionale adviescomité voor domeindiensten  Jan Foulon  
TMVS Algemene vergadering Erik Verdonckt  Jo Cornelus
SOLVA Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (1 vertegenwoordiger, 1 plaatsvervanger) voor de politiezone Ronse! Brigitte Vanhoutte  

 

EVA Bestuursorgaan Effectief Vervanger
Bouwmaatschappij Algemene vergadering Faiza El Ghouch  
Bouwmaatschappij Raad van Bestuur  Ignace Michaux / Davine Baert / Gunther Deriemaker / Tom Deputter / Myriam De Feyter  
Gezinszorg Algemene vergadering  Wim Vandevelde / Diederik Van Hamme / Rossana Khoshaba / Pol Kerckhove / Tom Deputter / Youssef Elidrissi  
Gezinszorg Raad van Bestuur Joris Vandenhoucke / Leo Verstichel / Rebecca Verhellen / Guillaume Devos / Jean-Pierre Stockman / Anne Marescaux  

 

vzw's en verenigingen Bestuursorgaan
 
Effectief Vervanger
 
vzw erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Algemene vergadering Wim Vandevelde     
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen regioraad Jan Foulon Brigitte Vanhoutte
Landschapsbeheer Vlaamse Ardennen vzw Algemene vergadering    
Landschapsbeheer Vlaamse Ardennen vzw Raad van bestuur    
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen Raad van bestuur Faiza El Ghouch  
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen Algemene vergadering Jo Cornelus Wim vandevelde
Kringwinkel Vlaamse Ardennen vzw Algemene vergadering Safia Marzouki   Aaron Demeulemeester
Wijk-werken Raad van advies (stemgerichtigd) Patrice Dutranoit Leo Verstichel
Wijkwerken Raad van advies (raadgevende stem) Tom Deputter /
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen - werking PISAD Raad van Advies Joris Vandenhoucke /
Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen (Centrum voor basiseducatie) Algemene vergadering Joris Vandenhoucke  
Toerisme Oost-Vlaanderen Algemene vergadering Kamel Safi Dominique Opsomer
Toerisme Oost-Vlaanderen Raad van bestuur Kamel Safi  
Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap Algemene vergadering David Vandekerkhove  
VVSG Algemene vergadering Kevin Onyn Dominique Opsomer
Rato vzw Algemene vergadering Aaron Demeulemeester  David Vandekerkhove
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw Algemene vergadering Dominique Opsomer Rossana Khoshaba
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw Raad van bestuur Kevin Onyn Safi Kamel
Toerisme Vlaamse Ardennen Algemene vergadering Brigitte Vanhoutte Safi kamel
Toerisme Vlaamse Ardennen Raad van bestuur Brigitte Vanhoutte  
LOGO Gezond Plus vzw Algemene vergadering Rossana Khoshaba Sylvie van Overmeeren
LOGO Gezond Plus vzw Raad van bestuur Rossana Khoshaba  
OVERO Raad van beheer (3 - raadgevende stem) Hubert Claeys / Kamel Safi / Brigitte Vanhoutte  
OVERO Algemene vergadering (2 - raadgevende stem) Safia Marzouki / Brigitte Vanhoutte  
Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen Beheerscomité Joris Vandenhoucke Aaron Demeulemeester
Bekken van de Bovenschelde Stuurgroep Kevin Onyn  
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen Algemene vergadering Tijl Rommelaere /
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen Raad van bestuur Davine Baert / Leo Verstichel /
Interlokale vereniging voor bibliotheken Vlaamse Ardennen Beheerscomité Joris Vandenhoucke Dominique Opsomer
Interlokale vereniging cultureel erfgoed Vlaamse Ardennen Beheerscomité Joris Vandenhoucke Leonard Verstichel
Audio Algemene vergadering Brigitte Vanhoutte  
SEVA (sociale economie Vlaamse Ardennen) Beheerscomité Brigitte Vanhoutte
Poolstok Algemene vergadering Pascale Ongena Ann Hemberg
Medov vzw (Medisch Oost-Vlaanderen) Algemene vergadering Diederik Van Hamme Eva Lamon

 

AGB Bestuursorgaan Effectief Vervanger
Sport, cultuur en ontspanning Raad van bestuur Joris Vandenhoucke / Faiza El Ghouch / Eva Lamon / Aaron Demeulemeester / Angélique Syroit / Gunther Deriemaker / Jean-Pierre Stockman / Guillaume Devos / Hervé Suys  
Stadsontwikkelingsbedrijf Raad van bestuur  Ignace Michaux/ Safia Marzouki / Patrice Dutranoit / Sylvie Van Overmeeren / Dominique Opsomer / Jean-François Vanovermeire / Björn Bordon / Michel Vandenhende / Anne Marescaux  

 

Namens het OCMW Bestuursorgaan Effectief Vervanger
OVERO Algemene vergadering Tom Deputter / Jean- François Vanovermeire / Safia Marzouki / Diederik Van Hamme / Patrice Dutranoit / Sylvie Van Overmeeren / Rossana Khoshaba  
OVERO Raad van beheer Eva Lamon / Faiza El Ghouch / Gunther Deriemaker / Lech Schelfout / Wim Vandevelde  
TMVS Algemene vergadering   Jan Foulon Guillaume Devos 
LAC (Lokale Adviescommissie EGW) 1 vertegenwoordiger + 2 plaatsvervangers Tijl Rommelaere Angélique Syroit / Leonard Verstichel
SOLVA  Algemene vergadering Aaron Demeulemeester Diederik Van Hamme
SOLVA Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (1 vertegenwoordiger, 1 plaatsvervanger) Brigitte Vanhoutte  
SOLVA Raad van bestuur Brigitte Vanhoutte  
Audio Algemene vergadering 1 vertegenwoordiger Brigitte Vanhoutte  
Voogdij over minderjarigen 1 voogd, 1 toeziend voogd Leonard Verstichel / Wim Vandevelde  
Smals vzw    Wim Vandevelde  
Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen (Centrum voor basiseducatie) Algemene vergadering    
Sociaal Verhuurkantoor Algemene vergadering  Leonard Verstichel   Wim Vandevelde
Ethias Algemene vergadering Jurgen Soetens /
Samenwerkende maatschappij De Nieuwe Haard Algemene vergadering Kevin Onyn Kamel Safi
OCMW Ronse Bijzonder comité voor de sociale dienst Faïza El Ghouch, Leonard Verstichel, Safia Marzouki, Angélique Syroit, Tijl Rommelaere, Martine Vandereecken, Michel Supply, Michel Vandenhende  

 

Andere mandaten Bestuursorgaan Effectief Vervanger
Stad Ronse Verkeerscommissie  Ignace Michaux, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke  
Stad Ronse Veiligheidsraad Ignace Michaux  
Stad / OCMW Ronse BOC Stad / OCMW Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde  
Kunstacademie Vlaamse Ardennen BOC academie  Joris Vandenhoucke, Brigitte Vanhoutte  
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen Zoneraad / Zonecollege Ignace Michaux