Kopen en verkopen

De woningmarkt is volop in beweging. In Ronse is eigendomsverwerving nog steeds interessant. Als je echter een onroerend goed koopt of verkoopt, dan moet je rekening houden met een aantal zaken.

Recht van voorkoop

Van zodra je een verkoopovereenkomst hebt ondertekend, zal je notaris dit in sommige gevallen ter kennis moeten brengen aan de houders van het recht van voorkoop, waardoor het verlijden van de akte iets later dient gepland te worden.

Wat betekent het recht van voorkoop?

Een eigenaar die zijn woning verkoopt, is verplicht die woning aan te bieden aan de houder van het recht van voorkoop, namelijk de gemeente, het OCMW, de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en de (lokale) sociale huisvestingsmaatschappijen tegen de prijs die hij van een derde-koper kan krijgen.

Voor welke woningen het recht van voorkoop geldt, wat de uitzonderingen zijn en hoe de procedure verloopt, vind je hier. Een groot gebied te Ronse valt onder de door de Vlaamse regering aangeduide bijzondere gebieden, waar het voorkooprecht van toepassing is. Bijkomende informatie kan je bekomen bij de dienst Omgeving.

Aankoop van een sociale woning

Wie de aankoop van een eigen woning overweegt, doch niet beschikt over voldoende financiële middelen, kan bij onderstaande maatschappijen nagaan of hij/zij in aanmerking komt voor de aankoop van een sociale woning.

Deze sociale huisvestingsmaatschappijen zijn beide lid van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Voor algemene info kan je terecht bij de website van de VMSW.

Het aangaan van een hypothecaire lening

Voor de aankoop van een eigen woning, zal je allicht een hypothecaire lening aangaan. Dat is enerzijds omdat je mogelijks niet beschikt over de nodige eigen middelen om je droomwoning aan te kopen, maar anderzijds omdat dit ook fiscaal zeer aantrekkelijk is.

Naast de klassieke financiële instellingen en banken kan je voor een hypothecaire lening ook bij volgende instanties terecht:

 • Vlaams Woningfonds

  Voordelige hypothecaire leningen worden toegekend aan gezinnen met ten minste één kind ten laste. Een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 kinderen ten laste.
 • Sociaal Woonkrediet

  Voordelige hypothecaire leningen worden toegekend voor het aankopen, bouwen en verbouwen van woningen.
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

  Voordelige hypothecaire leningen worden toegekend voor aankoop met renovatie, voor renovatie of nieuwbouw. Sinds 2021 verlopen nieuwe aanvragen niet meer via VMSW, wel via het Vlaams Woningfonds. Heb je reeds een lening en wil je nog extra lenen, dan kan je wel nog bij VMSW terecht. De SHM Vlaamse Ardennen blijft wel aanspreekpunt, maar je kan ook steeds terecht op één van de zitdagen in het Sociaal Huis.

  Plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappij SHM Vlaamse Ardennen, Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde, 055 31 62 14, info@shmvlaamseardennen.be