Kies-je-basisschool

27/02 > 19/03

Inschrijven voor schooljaar 2024 - 2025?

Wil je je kind inschrijven in een basisschool in Ronse voor het schooljaar 2024 - 2025? Via onderstaande link kan je aanmelden voor de scholen van je keuze.

Aanmelden

Wie meldt aan en wie niet?
Waarom aanmelden?
Wanneer aanmelden?
Hoeveel vrije plaatsen zijn er op de scholen?
Info of hulp nodig?
Waar kan ik een klacht indienen?
Wanneer mag mijn peuter instappen?
Welke scholen kan je kiezen in Ronse?

Wie meldt aan en wie niet?

Is er al een broer of zus op de school of ben je personeelslid van de school?

 • In alle basisscholen, behalve Serafijn en De Ringelwikke, mag je rechtstreeks inschrijven in februari (1 - 26 februari). De school zal je verwittigen.
 • In Serafijn en De Ringelwikke moet je eerst aanmelden (1 - 9 februari) en daarna inschrijven (19 - 26 februari). De school zal je verwittigen.

Geen broer of zus of geen personeelslid?
Meld dan aan in de periode 27 februari - 19 maart om meer kans te hebben op de school van je keuze!

>> Terug naar boven

Waarom aanmelden?

 • Aangemelde kinderen hebben voorrang op kinderen die niet aangemeld zijn. Wie niet aanmeldt, moet wachten tot de vrije inschrijvingsperiode in mei-juni.
 • Aanmelden geeft aan ouders en scholen meer tijd en rust. Het vermijdt wachtrijen of kampeertoestanden wanneer er niet genoeg plaatsen zijn.
 • Aanmelden houdt in de eerste plaats rekening met je schoolkeuze, en pas daarna met de afstand van domicilie kind tot de woonplaats (wie dichter woont maakt meer kans).

>> Terug naar boven

Wanneer aanmelden?

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

1/2 – 26/2

27/2 – 19/3

Ten laatste 19/4

22/4 – 13/5

Vanaf 23/5

BROERS/ZUSSEN
PERSONEELSLEDEN*

inschrijven op school

ALLE ANDERE KINDEREN

aanmelden

BERICHT VAN TOEWIJZING

ontvangen brief en 
e-mail

AANGEMELDE KINDEREN

inschrijven op school

KINDEREN DIE NOG NIET AANGEMELD OF INGESCHREVEN ZIJN

inschrijven op school

*In basisscholen De Ringelwikke en Serafijn moeten broers/zussen en kinderen van personeelsleden ook aangemeld worden:

 • aanmelden: 1 tot 9 februari
 • toewijzing: uiterlijk 18 februari
 • inschrijven: tussen 19 en 26 februari 

>> Terug naar boven

Hoeveel vrije plaatsen zijn er op de scholen?

>> Klik hier voor het aantal vrije plaatsen op de scholen <<

Het document met het aantal vrije plaatsen wordt geüpload van zodra dit beschikbaar is. 

>> Terug naar boven

Info of hulp nodig?

Heb je graag digitale ondersteuning? Dan kan je terecht bij Digipunt Ronse 

Digipunt Ronse - 0800 11 906 - digipuntronse@ligo-zovl.be

 • Elke maandag van 9 tot 11 u. in het Sociaal Huis, Oscar Delghuststraat 62.
 • Elke maandagavond van 16.30 tot 18.30 u. in het stadhuis, Grote Markt 12.    
 • Elke vrijdag van 9 tot 11 u. in Den Botaniek, Spinstersstraat 36.    

Of kom naar de speciale zitdagen van Digipunt:

 • Vrijdag 1 maart van 14 tot 16 u. in Den Botaniek, Spinstersstraat 36.
 • Zaterdag 9 maart van 9 tot 11 u.  in
 •  het stadhuis, Grote Markt 12.

Folder

>> Terug naar boven

Heb je een klacht over een technische fout of een vergissing of vraag je erkenning van een uitzonderlijke situatie?

De klacht moet binnen de 15 werkdagen na de vaststelling van de betwiste feiten ingediend worden. De ombudsdienst onderzoekt je klacht of vraag. Deze dienst bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, schoolbesturen, CLB’s en niet-onderwijspartners. De ombudsdienst antwoordt op je klacht of vraag binnen de 7 kalenderdagen. 

Bij een vraag tot erkenning van een uitzonderlijke situatie is na een gunstig advies van de ombudsdienst ook nog een beslissing vereist van de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR). Deze beslist binnen de 30 kalenderdagen. 

Bij een klacht over een technische fout of materiële vergissing kan, na behandeling door de ombudsdienst inschrijvingen, een beroep ingediend worden bij de CLR door de ouder.

Contact
Mail je klacht of vraag naar luc.top@ond.vlaanderen.be met vermelding van:

 • de gegevens van de ouder;
 • naam en rijksregisternummer van het kind;
 • de desbetreffende school;
 • bij een vraag tot erkenning van een uitzonderlijke situatie: de nodige informatie + eventuele bewijzen.

>> Terug naar boven

Instapdata 2024 - 2025

Kinderen geboren tot en met

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

1 maart 2022

de zomervakantie

maandag 2 september 2024

4 mei 2022

de herfstvakantie

maandag 4 november 2024

6 juli 2022

de kerstvakantie

maandag 6 januari 2025

1 augustus 2022

de teldag

maandag 3 februari 2025

10 september 2022

de krokusvakantie

maandag 10 maart 2025

22 oktober 2022

de paasvakantie

maandag 22 april 2025

2 december 2022

O.L.H. Hemelvaart

maandag 2 juni 2025

Is je kind later geboren dan 2 december 2022?
Dan mag het pas instappen op 1 september 2025.
Wel nu al aanmelden en inschrijven, want die inschrijving is ook voor deze kinderen geldig! 

>> Terug naar boven

Basisscholen in Ronse

Wil je een goede keuze maken? Bezoek dan eerst een aantal scholen! Dan kan je beter kiezen. Maak wel eerst een afspraak!

>> Klik hier voor een overzicht en de contactgegevens van de verschillende scholen. <<

>> Terug naar boven

LOP Ronse

De centrale aanmeldingsprocedure is een initiatief van de stad Ronse, het LOP (overlegplatform gelijke onderwijskansen) en de Nederlandstalige basisscholen van de stad.

 • het voorkomt kampeertoestanden en dubbele inschrijvingen
 • het verhoogt de gelijke onderwijskansen door een betere sociale spreiding van de kinderen
 • het ondersteunt het principe "school in de buurt"
 • het maakt inschrijven eenvoudiger en duidelijker, zowel voor ouders als scholen

Voor meer info kan je steeds contact opnemen met "LOP Ronse Basis" 
Luc Top - 02 553 66 79 - luc.top@ond.vlaanderen.be

>> Terug naar boven