JORES-project

Samen tegen overlast

Overlast door jongeren: iedereen spreekt er van en zoekt naar oplossingen. Ook in Ronse wordt er veel over gesproken maar wordt er tegelijkertijd ook een antwoord geformuleerd.

JORES: Jongeren en Ouders voor Respect op Straat

Respect is hier het kernwoord, daar loopt het tegenwoordig nogal eens fout. Wederzijds respect ontbreekt nogal eens in de huidige samenleving. Jongeren mogen op straat rondhangen, dat is hun recht; maar ze moeten dit doen met RESPECT voor iedereen. Maar ook van de ouders wordt er respect gevraagd voor de jongeren. “Respect keert altijd terug”. Dit is ook hier het uitgangspunt.

Wat is eigenlijk overlast? Er is geen definitie en het is een subjectief gegeven. Wat voor de ene overlast is, is dat voor een andere niet. Daarom werd er een aantal criteria bepaald waaraan meldingen van overlast getoetst worden; plaats, tijdstip, situatie, feiten, aantal plegers…

Oorzaken?

Er werd vastgesteld dat het belangrijk is om de oorzaken van overlast te gaan zoeken. Veelal worden oorzaken terug gevonden in het gezin. Ouders hebben bijvoorbeeld zelf ongelooflijk veel problemen en niet meer de energie om met de opvoeding van hun kinderen bezig te zijn. Soms zijn de woonomstandigheden van een gezin dusdanig dat de kinderen wel moeten op straat spelen om ruimte te hebben. Sommige ouders hebben nood aan opvoedingsondersteuning, zien het zelf niet meer zitten, enz.

Wat is nu dat JORES project praktisch?

Enerzijds zijn er de jongerencoaches. Zij gaan op straat op plaatsen en momenten waar jongeren aanwezig zijn. Zij leren de jongeren kennen en leggen met hen contact. De jongeren kunnen bij hen terecht met vragen allerhande. Anderzijds zullen de jongerencoaches de jongeren ook aanspreken op overlastgevend gedrag.

Als het gaat om zwaardere feiten of geregelde feiten dan worden de ouders op de hoogte gebracht van het gedrag van zoon of dochter. Geregeld horen we dat ouders eigenlijk helemaal niet op de hoogte zijn van wat zoon of dochterlief op straat uitspoken. We willen hen daarover inlichten. Tegelijkertijd wordt aan de ouders gevraagd of de situatie mag worden voorgelegd aan het Caseteam.

Zo komen we bij het tweede deel van het JORES project. Het caseteam bestaat uit hulpverleners uit Ronse. Iemand van het caseteam gaat op huisbezoek bij de ouders van een aangemelde jongere en gaat na met de ouders waar de oorzaken van het overlastgevend gedrag liggen. Dit wordt dan besproken in het caseteam, waar wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Als er reeds diensten werkzaam zijn in een gezin, zal die dienst daar ook bij betrokken worden.

De medewerkers van JORES zijn dus zeker niet tégen de jongeren en de ouders, maar er juist vóór hen! Ze werken dan ook per individuele situatie met een aanpak op maat. Jongeren zullen trouwens ook altijd weten dat de ouders op de hoogte worden gebracht. Het is niet de bedoeling iets achter de rug doen.

De folders i.v.m. dit project kan je hier vinden.