Industriezones

17/11
bedrijf

Klein Frankrijk en ambachtelijke zone

De meeste bedrijven in Ronse zijn gesitueerd in het industrieterrein Klein Frankrijk en de Ambachtelijke Zone Pontstraat. Deze terreinen bieden plaats aan heel wat bedrijven. Er zijn 58 bedrijven gevestigd in Klein Frankrijk en een 20-tal in de Ambachtelijke Zone Pontstraat. Recent is er ook nog een nieuw regionaal bedrijventerrein bij gekomen, namelijk Pont-West. Dit terrein is omsloten door de Doorniksesteenweg (N48), Malaise en de Pontstraat. Het beslaat een terrein van ongeveer 48 ha. De invulling van dit nieuwe bedrijventerrein gebeurt in 3 fasen. Fase 1 is inmiddels bijna voltooid.

De meeste bedrijven in Ronse zijn gesitueerd in het industrieterrein Klein Frankrijk en de Ambachtelijke Zone Pontstraat. Deze terreinen bieden plaats aan heel wat bedrijven. Er zijn 58 bedrijven gevestigd in Klein Frankrijk en een 20-tal in de Ambachtelijke Zone Pontstraat. Recent is er ook nog een nieuw regionaal bedrijventerrein bij gekomen, namelijk Pont-West. Dit terrein is omsloten door de Doorniksesteenweg (N48), Malaise en de Pontstraat. Het beslaat een terrein van ongeveer 48 ha. De invulling van dit nieuwe bedrijventerrein gebeurt in 3 fasen.