Hakhoutbeheer

hakhoutbeheer

Wat is hakhoutbeheer?

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit. Dit wordt tussen november en maart uitgevoerd omdat bomen dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

Vanaf 1 november 2018 voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit op:

 • N36 Berchemsesteenweg (rechtover Ossestraat)
 • N454 Schorissesteenweg (tussen huisnummers 28 en 38)
 • N454 Louise-Mariestraat (tussen Schorissesteenweg 4 en Louise-Mariestraat 31)
 • Schavaart (tussen de kapel en Spinessenberg en tussen huisnummers. 3 en 9)
 • Vlamingenweg (huisnummer 56)

De Vlaamse overheid kiest voor ecologisch bermbeheer

Het snoeien lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stronken tevoorschijn. Zo krijg je verjonging van de beplanting in de berm en een rijker ecosysteem.

 • meer licht aan de bodem: beter voor voorjaarsbloeiers
 • wegbermen worden interessante verbindingsassen voor fauna en flora
 • nieuwe gebieden worden toegankelijk voor diverse fauna en flora

Hakhoutbeheer zorgt voor meer verkeersveiligheid

 • minder overhangende takken van oude bomen
 • meer zichtbaarheid voor alle weggebruikers
 • minder risico op omgewaaide bomen bij felle wind

Een groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer meer zichtbaar. Dit is tijdelijk. In het voorjaar schiet het groen snel uit. Het snoeien van struiken en bomen in de berm heeft geen invloed op het geluid van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Voor meer informatie over hakhoutbeheer kan je terecht op www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer