Grondwater & leidingwater

Leidingwater

Het leidingwater is van uitstekende kwaliteit, het wordt voortdurend gecontroleerd. Leidingwater drinken is dan ook volkomen veilig. Indien je niet beschikt over drinkwater in je woning of je bent niet aangesloten op het drinkwaterdistributienet, kan je een drinkwateraansluiting aanvragen bij FARYS, de drinkwaterleverancier voor Ronse. Meer informatie over kraantjeswater kan je terugvinden op het Waterloket van de VMM. 

FARYS (voorheen TMVW)
Stropstraat 1
9000 Gent

Algemeen nummer 078 35 35 99
klantendienst@farys.be
www.farys.be

Grondwater

Grondwaterwinning 

Veel woningen beschikken over een waterput. Om grondwater te winnen heb je geen vergunning nodig, als je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • je pompt het grondwater op met een handpomp
  • je wint minder dan 500 m³ per jaar voor huishoudelijk gebruik

In andere gevallen heb je een omgevingsvergunning nodig. Meer op www.omgevingsloket.be 

Putwateranalyse

Putwater is niet altijd van goede kwaliteit. Soms is het zelfs ondrinkbaar. Het is dan ook aan te raden om je putwater te laten analyseren. In de meeste gevallen is dit trouwens gratis!

  • Via de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Indien je niet kunt aansluiten op het openbaar waterleidingsnet (omdat de waterleiding niet in je straat passeert), is de bemonstering en analyse van je putwater gratis. In dit geval moet het putwateronderzoek aangevraagd worden bij de VMM via dit aanvraagformulier. Het formulier moet opgestuurd worden naar VMM, afdeling Meetnetten en Onderzoek, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem.

De VMM zal iemand sturen om bij jou thuis stalen te nemen. Van zodra de analyseresultaten beschikbaar zijn, worden ze doorgestuurd naar de Vlaamse Gezondheidsinspectie. Deze inspectie zal de resultaten en een gemotiveerd advies over de drinkbaarheid van het onderzochte putwater, aan jou overmaken. De analyseresultaten worden opgeslagen in een databestand bij de VMM.

  • Via de drinkwatermaatschappij FARYS

Indien je aangesloten bent op het openbaar waterleidingsnet of in het voorzieningsgebied ligt van de drinkwatermaatschappij, kan je je putwater gratis laten analyseren via FARYS, op voorwaarde dat je de voorbije 3 jaar geen gratis analyse hebt laten uitvoeren. Een aanvraagformulier vind je op de website van FARYS (www.farys.be/eigen-water). Stuur het ingevulde aanvraagformulier op naar de technische dienst van de stad Ronse. FARYS zal daarna iemand sturen om bij jou thuis stalen te nemen.

Putten van woningen, die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen tegen betaling worden onderzocht. Voor meer informatie kan je bellen naar 078 35 35 99.

Heeft u grondwater of een boorput?

Dan gebruik je een eigen waterwinning en dien je dit te melden aan FARYS via deze link en aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De aanmelding is een wettelijke verplichting.