Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Op 14 april 2010 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van de stad Ronse definitief goedgekeurd. Het GRS Ronse vormt een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijk grondgebied. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Het GRS bestaat uit drie delen:

  1. Het informatief gedeelte omvat de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur van Ronse, met al haar knelpunten, potenties en kwaliteiten. 
  2. In het richtinggevend gedeelte wordt een visie opgebouwd voor de toekomstige ruimte van Ronse. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande toestand, en worden kwaliteiten verder versterkt, potenties uitgebouwd en knelpunten zoveel mogelijk weggewerkt. 
  3. In het bindend gedeelte worden de prioritaire acties voorop gesteld waartoe de stad zich verbindt.

GRS raadplegen

Het definitief goedgekeurde Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan kan je tijdens de openingsuren raadplegen op de dienst Omgeving of in de Bibliotheek. Een ingebonden exemplaar is verkrijgbaar tegen de kostprijs van € 45. Wil je dit plan graag digitaal, dan kan je dit eveneens opvragen bij de dienst Omgeving.

Brochure Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek bracht het stadsbestuur in juni 2009 een brochure uit die de belangrijkste punten van dit plan op een duidelijke en visuele manier uiteenzet. Je kan deze brochure hier downloaden.