Gelijke onderwijskansen

Gelijke onderwijskansen

Het decreet gelijke onderwijskansen (GOK) van september 2002, wil alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan. Het heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Het decreet regelt het inschrijvingsrecht (recht op inschrijving van een kind in de school naar keuze) en de zorg (een ondersteuningsaanbod om scholen toe te laten een zorgbrede werking te ontwikkelen gericht op kansarme kinderen).

De lokale overlegplatforms gelijke onderwijskansen (LOP) zet het decreet om in de praktijk en garandeert gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Ronse maakt deel uit van een LOP basisonderwijs en een LOP secundair onderwijs. De stad neemt actief deel aan het LOP en zijn werkgroepen.

 

 

 

Het LOP:

  • verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio en een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs
  • maakt een omgevingsanalyse en brengt de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen in beeld
  • brengt advies uit, stimuleert verandering, ondersteunt met goede praktijkvoorbeelden, ...
  • bemiddelt in het kader van doorverwijzing. Het zoekt mee naar de beste oplossing voor de betrokken leerling

 

Contact:

Departement onderwijs
LOP-deskundige voor de regio Vlaamse Ardennen
Luc Top
Korteberg 9  - 9688 Schorisse
0499 80 89 67
luc.top@ond.vlaanderen.be
www.lop.be