GECORO

Samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

2019 - 2024

Voorzitter Gheysen Maarten  
Secretaris

Meerschaut Kristof

Castelin Carine

 
     
Deskundigen EFFECTIEF PLAATSVERVANGER
  Gheysen Maarten  
  Demeestere Bart Lietaer Cedric
  Vandemeulebroeke Anke Verdonckt Sabine
  Hillewaere Lien Nuytten Anne-Laure
  Vandenabeele Wouter Hantson Hendrik
     
Maatschappelijke geledingen EFFECTIEF  PLAATSVERVANGER
Milieu- en natuurverenigingen  Van Driessche Astrid Glibert Johan
Landbouworganisaties  Van Cauwenberghe Jan   Vanderstraeten Peter
Werkgeversorganisaties   Lauwerier Ronnie   Moens Katrien
Middenstandorganisaties Lammens Patrick Verbeke Ann
Werknemersorganisaties  Grypdon Fabiënne Van Hoecke Fernand
Fietsersbond Haustraete Philippe Desmet Ludwig
     
Politieke vertegenwoordiging EFFECTIEF  
CD&V Dutranoit Patrice  
N-VA Baert Davine  
sp.a Stockman Jean-Pierre  
Open Vld Deputter Tom  
Groen Schelfout Lech  

Contact :

Kristof Meerschaut, omgevingsambtenaar
Grote Markt 12, 9600 Ronse
055 23 27 50
Gecoro@ronse.be