Financiële ondersteuning  

Indien het leefloon of het inkomen niet voldoende is om in het onderhoud te voorzien dan kan het OCMW volgens een interne regeling of als voldaan is aan wettelijk bepaalde voorwaarden een aanvullende financiële steun verstrekken onder verschillende vormen.

Aan bepaalde vreemdelingen en aan asielzoekers die niet meer in een lokaal opvanginitiatief (materiële opvang) verblijven wordt er een financiële steun toegekend waarvan het bedrag gelijk is aan het bedrag 'recht op maatschappelijke integratie'.