Energieprestatiecertificaat

Heb je plannen om een woning te kopen of verhuren?

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen en sinds 1 januari 2009 moet je ook een EPC hebben wanneer je een woning verhuurt. Het EPC toont hoe energiezuinig een woning is.

Wat is het energieprestatiecerficaat (EPC)?

Het energieprestatiecertificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan je bij de aankoop of huur van een huis vergelijken hoe zuinig een woning is. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.

Het EPC bevat:

  • een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in kWh/m2 en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk van groen naar rood geplaatst (hoe meer naar de groene kant hoe energiezuiniger het gebouw).
  • energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over energiebesparende investeringen
  • een aantal administratieve gegevens, zoals informatie over premies, ...

Hoe lang is het EPC geldig?

Het EPC is 10 jaar geldig. Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig, dan moet je geen nieuw EPC laten opmaken. Als je in de woning intussen maatregelen hebt uitgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan je er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

Wie kan een EPC opmaken?

Het EPC wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige. De opmaak gebeurt via een softwareprogramma dat door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. Na een inspectie van het gebouw voert de energiedeskundige in het softwareprogramma de nodige gebouwgegevens in.

Meer info over het EPC en een lijst met energiedeskundigen kan je terugvinden op www.energiesparen.be/epc.