Drugpreventie

lokaal drugoverleg

Lokaal Drugoverleg Ronse (LDOR)

De diensten die in Ronse direct of indirect werkzaam zijn op het gebied van de drugproblematiek, zijn verenigd in het Lokaal drugoverleg Ronse.

Dit lokaal drugoverleg is een overlegplatform met als algemene doelstellingen :

 • optimaliseren en afstemmen van het aanbod op het vlak van preventie, vroeginterventie, hulpverlening en repressie
 • optimaliseren van de kennis van de verschillende diensten
 • optimaliseren van de samenwerking (bv. op vlak van instroom en uitstroom)
 • signaalfunctie naar beleid en overheden
 • kennis delen op vlak van drugproblematiek, hulpverleningsaanbod, preventieactiviteiten

De bevolking van Ronse en aanliggende gemeenten kunnen bij LDOR terecht in verband met :

 • informatie over het thema alcohol en drugs
 • het geven van vorming ivm alcohol en drugs
 • deelname en ondersteunen van lokale preventieve acties
 • begeleiding en doorverwijzing van druggebruikers

MEGA : Mijn Eigen Goede Antwoord

De plaatselijke lagere scholen, centrum voor leerlingenbegeleiding en lokale politie bundelen hun krachten in dit preventieproject voor de leerlingen van het zesde leerjaar. 

M.E.G.A. staat voor : “Mijn Eigen Goede Antwoord”

Het project is gestoeld op het D.A.R.E.-project (Drug Abuse Resistance Education) dat in de Verenigde Staten jaarlijks 5,5 miljoen leerlingen bereikt. De lessen voldoen aan de eindtermen van het lager onderwijs. In Vlaanderen worden jaarlijks bijna 20.000 leerlingen bereikt. In Ronse volgen jaarlijks tussen de 200 en de 250 kinderen de MEGA-lessen.

Het preventiepakket zich richt tot de derde graad van het lager onderwijs. In Ronse wordt het gegeven aan alle leerlingen van het zesde leerjaar. Het pakket bevat tien lestijden waarvan de eerste twee verzorgd worden door de lokale politie. De andere lestijden worden verzorgd door de leerkrachten en het CLB. Ieder jaar wordt het project afgesloten met een “fruitsapfuif” waarmee aangetoond wordt dat fuiven en plezier maken ook kan zonder genotmiddelen.

Een overzicht van de lessenreeks.

 • Les 1: de leerlingen leren het onderscheid te maken tussen de verschillende hulpdiensten en hoe ze die kunnen bereiken.
 • Les 2: de leerlingen leren het verschil aan tussen legale en illegale middelen en hun gevaren.
 • Les 3: Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd welke soorten druk er bestaan. De leerlingen wordt aangeleerd geen “meeloper” te zijn.
 • Les 4: De leerlingen ontdekken hun zelfbeeld, zowel positief als negatief.
 • Les 5: De leerlingen leren verschillende antwoordstijlen herkennen: twijfelend - agressief - overtuigend - ... en leren omgaan met een weigering.
 • Les 6: De leerlingen leren stress herkennen.
 • Les 7: De leerlingen leren omgaan met meningsverschillen en woordenwisselingen.
 • Les 8: De leerlingen krijgen inzicht in reclame.
 • Les 9: De leerlingen leren wat een risico is en waarom mensen risico’s nemen.
 • Les 10: De leerlingen zoeken naar alternatieven voor tabak, alcohol, drugs, ...

Via een quiz wordt de volledige lessenreeks herhaald.

CGG-ZOV PISAD

Regio Ronse: Oude Vesten 16, 9600 Ronse

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen
Drugpreventie en drugbegeleiding PISAD

 • Wil je informatie of advies over drugs, alcohol, gokken en verantwoord gamen?
 • Ben je jonger dan 26 jaar en ondervind je problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen? Heb je nood aan een babbel in vertrouwen? Of wens je een begeleiding?
 • Maak je je zorgen om iemand uit je omgeving? Heb je als ouder vragen over het gebruik of gamegedrag van je kind? Wil je weten welke hulpverlening er mogelijk is?
 • Ben je met je school of vereniging op zoek naar drugpreventie? Zoek je ondersteuning bij het uitwerken van een alcohol- en/of drugbeleid?

Je maakt best telefonisch of via mail een afspraak. De dienstverlening is gratis en er zijn geen wachtlijsten.

Meer informatie : www.zov.be

De Kiem

De Kiem biedt hulp aan personen die problemen ervaren door druggebruik en aan hun ouders, familieleden, partners en vrienden.

Meer informatie : www.dekiem.be