Dodenhulde en Reveil

01/11
Reveil

Woensdag 1 november

10.50 u. : Bijeenkomst aan de ingang van het kerkhof Hogerlucht

11.00 u. : Vertrek naar het Ereperk
                Bloemenhulde
                Te Velde en Volkslied
                Ontbinding van de stoet

17.00 u.: Reveil - kerkhof Engelsenlaan

Reveil Ronse 2023

Herinneren met verhalen, poëzie en muziek op de oude begraafplaats

Woensdag 1 november van 17 tot 18 u.
Oude begraafplaats, ingang Engelsenlaan

Op woensdag 1 november toveren Moghan vzw en de stad Ronse de oude begraafplaats aan de Engelsenlaan om tot een sfeervol verlichte plek waar iedereen welkom is om te genieten van muziek, verhalen en poëzie. Lokaal zangtalent Sofie Miclotte zorgt voor de zang. Violist Patrick Hannapier is van de partij voor prachtig vioolspel. Terka van de werkgroep Gedichtendag draagt poëzie voor en Johan Debisschop (Theater VTV) vertolkt het levensverhaal van een overledene die op de oude begraafplaats zijn laatste rustplaats vond, namelijk van edelsmid Lode Van Boeckel en korporaal Donat Spiers.

De werkgroep maakte, zoals vorig jaar aangekondigd, een start met het ontsluiten van informatie en verhalen door middel van beeld- en audiofragmenten. Die kunnen beluisterd en bekeken worden door het scannen van een QR-code bij het graf. Voor deze editie van Reveil werden alvast twee filmpjes (graf van gesneuvelde Engelse soldaten en graf met ‘pleurante’) en één audiofragment (perk van de Zusters van Barmhartigheid) uitgewerkt voor drie graven op de oude begraafplaats. Op begraafplaats Hogerlucht werd ook al één beeldfragment uitgewerkt (graf van Zuster Dominique van de Zusters van Barmhartigheid).

Ook het ereperk met oorlogsgraven werd voorzien van tekst, gekoppeld aan QR-codes. Het ereperk leent zich er immers niet toe om grote pancartes met tekst en foto’s bij de graven te plaatsen. Op deze manier wordt ook bij deze interessante graven alsnog een woord uitleg voorzien. Er werden voor Reveil 2023 bij vier extra graven pancartes ontwikkeld en geplaatst met uitleg over de funeraire waarde van het graf en de persoon die er begraven is. Er valt dus heel wat nieuws te ontdekken op de oude begraafplaats!

De werkgroep zal doorheen het jaar verder gaan met het ontwikkelen van nieuwe QR-codes, op beide begraafplaatsen. Die kunnen stukjes levensverhaal, geschiedenis, weetjes, foto’s of poëzie bevatten. Op die manier wil de werkgroep de begraafplaatsen, die beide prachtige plekken van bezinning zijn, opwaarderen en de geschiedenis die er verscholen is, zichtbaar en tastbaar maken.

www.moghan.org
www.reveil.org