Cel Tewerkstelling

Om je beter te kunnen helpen, werken de medewerkers van de Cel Tewerkstelling enkel op afspraak.

Je kan hen spreken na het maken van een afspraak. Dus niet tijdens de vrije consultaties in het Sociaal Huis. 

Voor een afspraak kan je terecht op het gratis nummer 0800 11 906.

De doelgroep zijn mensen die voldoen aan de cumulatieve voorwaarden tot het bekomen van leefloon (RMI) of equivalent leefloon.

Het OCMW van Ronse kan instaan voor ongeveer een zestigtal mensen die tewerkgesteld kunnen worden in het kader van artikel 60§7 van de OCMW-wet. Bij deze vorm van tewerkstelling wordt het hulpverlenend OCMW dan de juridische werkgever en ontvangt de werknemer een volwaardig loon op basis van CAO43, ook al werkt men niet binnen het OCMW zelf. Het OCMW heeft in dit kader samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met een aantal partners waaraan de werknemers ter beschikking worden gesteld.

De doelstelling van deze maatregel is in eerste instantie werkervaring opdoen, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan arbeidsattitude. Hierdoor krijgen mensen de kans om zich te bewijzen en kunnen voldoening, regelmaat en een houvast opnieuw deel uitmaken van hun leven.

De duurtijd van deze tewerkstellingsvorm is evenwel beperkt tot de periode die noodzakelijk is om het recht te openen op het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen, evenwel afhankelijk van hun leeftijd. Dit varieert tussen één jaar tot maximum twee jaar voltijds werken.

Wanneer het einde van de tewerkstellingsperiode nadert, wordt de werknemer verder begeleid met het oog op een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. Vervolgens wordt er samen met de maatschappelijk werker een CV opgesteld en op zoek gegaan naar een passende betrekking op het normaal economisch circuit.

Er wordt immers vanaf de indiensttreding in het kader van artikel zestig een ‘Tijdelijk Werk-Ervaringscontract’ (TWE) opgesteld dat ongeacht de tewerkstellingsduur van de artikel zestigperiode 2 jaar duurt tenzij tewerkstelling op het NEC gevonden wordt. Gedurende dit traject wordt er een begeleiding op maat afgesproken vertrekkende van de reeds bestaande competenties bij opstart en wordt er gewerkt naar de doelstellingen die opgenomen zijn in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Elke interventie, stap in dit traject, registreert de trajectbegeleider verplicht in het registratieprogramma MLP van de VDAB.

 

Opdracht: 

  • Screening, plaatsing en begeleiding van cliënten in het kader van de tewerkstellingsmogelijkheden binnen de OCMW-wetgeving;
  • Sollicitatiebegeleiding;
  • Overdracht van cliënten naar partners.