Cel Budgethulpverlening

Om je beter te kunnen helpen, werken de medewerkers van de Cel Budgethulpverlening enkel op afspraak.
Je kan hen spreken na het maken van een afspraak. Dus niet tijdens de vrije consultaties in het Sociaal Huis. 
Voor een afspraak kan je terecht op het gratis nummer 0800 11 906.

Deze cel biedt hulpverlening aan:

  • mensen die op vrijwillige basis willen werken aan hun schulden;
  • ofwel cliënten van de cel financiële en materiële hulpverlening;
  • ofwel cliënten doorverwezen door het 1-loket;
  • ofwel mensen toegewezen in het kader van collectieve schuldenregeling.

Een goede motivatie van de hulpverlener is noodzakelijk voor het welslagen van de hulpverlening.

Ter informatie:  Budgetbeheer    versus   Schuldbemiddeling

1. Budgetbeheer

De wet op het consumentenkrediet verbiedt schuldbemiddeling, behalve wanneer zij wordt verricht door een advocaat of een daartoe erkende instelling. Het OCMW Ronse ontving in 1999 zijn erkenning als dienst voor schuldbemiddeling. Wie te kampen heeft met overmatige schuldenlast kan zich bij het beheren van zijn budget laten bijstaan door de sociale dienst. In samenspraak met de cliënt bemiddelt de maatschappelijk werker met de schuldeisers en wordt er een planning opgemaakt van de maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de cliënt opnieuw zelfstandig zijn budget leert beheren.

2. Schuldbemiddeling

Wie met een overmatige schuldenlast kampt en wiens inkomsten niet meer volstaan om zijn schulden af te betalen, kan in aanmerking komen voor een collectieve schuldenregeling. De collectieve schuldenregeling moet de persoon die met overmatige schuldenlast kampt, in staat stellen om in de mate van het mogelijke zijn schulden af te lossen, en tegelijkertijd waarborgen dat hij en zijn gezin alsnog een menswaardig bestaan kunnen leiden, zowel tijdens als na het verloop van de procedure.

Het OCMW van Ronse stelt maatschappelijk werkers te werk, die gespecialiseerd zijn in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling. Het OCMW werkt samen met de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling "Vlaamse Ardennen", wat een samenwerkingsverband van 11 OCMW's impliceert uit de regio.

De Regionale Dienst stelt 2 juristen en 1 maatschappelijk werkster te werk, die gespecialiseerd zijn in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling. Deze personen kunnen de schuldenaar helpen met het verzamelen van gegevens voor het opstellen van een verzoekschrift collectieve schuldenregeling, die via een advocaat waarmee de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling samenwerkt, zal worden opgesteld & ingediend. Als de arbeidsrechter het verzoek toelaatbaar verklaart, zal deze een schuldbemiddelaar aanstellen. Dankzij de aanstelling van gespecialiseerd personeel, kan ook het OCMW van Ronse aangesteld worden als schuldbemiddelaar.

Op die manier wordt een globale aanpak van de schulden mogelijk gemaakt.