Cultuurlink

Samenstelling van de Cultuurraad (Cultuurlink)

Cultuurraad in oprichting

Bevoegde schepen: Joris Vandenhoucke

Werkgroepen

De Cultuurraad organiseert culturele evenementen in samenwerking met de dienst cultuur.
Hiervoor worden ook verschillende werkgroepen gevormd :

Verslagen

AV / SG / Werkgroep Datum Document