Cultuurlink

Cultuurlink Ronse is het adviesorgaan voor cultuur van de stad Ronse. CultuurLink behartigt de belangen van de (socio-)culturele verenigingen in Ronse en breng ook advies uit over de erkenning.

Een lijst met erkende verenigingen vind je via de pagina verenigingen

Je kan een aanvraag doen voor een subsidie of erkenning. De stuurgroep brengt een advies uit voor alle aanvragen. Daarnaast geeft de stuurgroep advies - al dan niet op vraag - aan het bestuur over (socio-)cultureel beleid.

Meer informatie over erkenning, project- en werkingssubsidies op de pagina subsidies en erkenning.

Stuurgroep

De stuurgroep van CultuurLink neemt de dagelijkse werking voor zijn rekening. Deze stuurgroep komt regelmatig samen om adviezen te formuleren en verenigingen of werkgroepen te ondersteunen.

De leden van de stuurgroep 2019-2024 zijn:

Dagelijks bestuur

Thomas Deriemaeker (voorzitter)

Mieke Stessens (secretaris)

Jean-Paul Cardon (penningmeester)

Lut Decaluwe (penningmeester)

Chantal Himbrecht (penningmeester)

Leden

Marc De Turck

Dimitri Desmet

Yari Gielen

Pierre Ponnet

Guy Van der Aa

Damien Van Wambeke

Joris Vandenhoucke (schepen)

Jan Leconte (dienst cultuur)

Emilie Bercez (dienst cultuur)

Karen Demeulemeester (bibliotheek)

Contact met de stuurgroep kan via cultuurlink@ronse.be

Klik hier voor de verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep.

Werkgroepen

Binnen CultuurLink zijn een aantal werkgroepen opgericht. Klik door voor meer informatie en verslagen.

  • Werkgroep Gedichtendag
  • Werkgroep ’t Ronssies Geklapt
  • Werkgroep Beiaard
  • Werkgroep De Rore
  • Werkgroep Erfgoed - Reglement - Ledenlijst
  • Werkgroep Vlaanderen Feest!
  • Werkgroep Communicatie

Adviezen

De stuurgroep brengt een advies uit voor alle aanvragen. Daarnaast geeft de stuurgroep advies - al dan niet op vraag - aan het bestuur over (socio-)cultureel beleid.

Klik hier voor een overzicht van de adviezen.

Documenten

Statuten

Huishoudelijk reglement (wordt momenteel herzien)

Subsidiereglement (wordt momenteel herzien)