Cultuurlink

Samenstelling van de Cultuurraad (Cultuurlink)

Cultuurraad in oprichting

Bevoegde schepen: Joris Vandenhoucke

Werkgroepen

De Cultuurraad organiseert culturele evenementen in samenwerking met de dienst cultuur.
Hiervoor worden ook verschillende werkgroepen gevormd :

  • Werkgroep 't Ronssies geklapt
  • Werkgroep Beiaard
  • Werkgroep Cypriaan De Rore - www.cypriaanderore.be
  • Werkgroep Gedichtendag
  • Werkgroep Vlaanderen Feest
  • Werkgroep Erfgoed