Conformiteitsattest

conformiteitsattest

Verplicht conformiteitsattest bij nieuwe verhuringen

Woonkwaliteit een prioriteit

De stad Ronse beschikt over een groot percentage oudere woningen. Veel van deze woningen worden verhuurd, maar de kwaliteit beantwoordt niet altijd aan de vereiste normen van een veilige en gezonde huurwoning. Het verplichten van het conformiteitsattest voor huurwoningen kan de woningkwaliteit van het huurpatrimonium verbeteren. Het conformiteitsattest biedt voordelen voor zowel verhuurder als huurder. Bij de zoektocht naar een huurder kan de eigenaar het attest als een troef uitspelen. Een kandidaat-huurder krijgt met het officiële kwaliteitslabel de garantie dat de woning geschikt is om in te wonen.

Het verplicht conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?
Het attest bewijst dat de woning voldoet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

Wie maakt het conformiteitsattest op?
Een erkende woningcontroleur van de stad Ronse of Wonen-Vlaanderen inspecteert de woning aan de hand van een technisch verslag dat alle mogelijke kwaliteitsgebreken opsomt. Bij een gunstig verslag reikt de burgemeester een conformiteitsattest uit.

Wat vind je allemaal terug op het document?
De geldigheidsduur van het attest. Het attest is 10 jaar geldig maar in sommige gevallen, bv. bij aanwezigheid van vocht kan het attest ook na 3 jaar vervallen. Verder lees je er ook de beoordeling van het onderzoek, het aantal toegelaten bewoners en of de woning voldoet aan de rookmeldersverplichting.

Hoe aanvragen en wat kost het?
Je kan het conformiteitsattest gratis bekomen via dit aanvraagformulier of via het Loket Omgeving.

>> Aanvraagformulier

>> Informatiefolder (PDF)

De gefaseerde invoering

Welke woningen?

  1. woningen gelegen in het afgebakend kleinstedelijk gebied van Ronse.
  2. alle woningen die in de periode van 2 jaar voorafgaand aan de verhuring op het gemeentelijk leegstandsregister hebben gestaan.
  3. alle woningen waarvoor in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de verhuring een omgevingsvergunning voor het opdelen van het pand in meerdere woongelegenheden werd afgeleverd.

Gefaseerde invoering?
Voor de woningen gelegen in het kleinstedelijk gebied (komt ongeveer overeen met het centrum, toegangswegen en dichtbevolkte buurten) worden volgende woningen onderworpen aan een verplicht conformiteitsattest bij nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2021:

Kadastraal bouwjaar van de huurwoning

Conformiteitsattest verplicht in

voor 1946

2021

voor 1956

2022

voor 1973

2023

voor 1984

2024

voor 1995

2025

voor 2006

2026

vanaf 2006

2027

De boete

Er is een belasting verschuldigd door de eigenaar of verhuurder van de woning die niet beschikt over een geldig conformiteitsattest 6 maanden na het verstrijken van de termijn die ingaat de dag waarop hij moest beschikken over een geldig conformiteitsattest.

Voorbeeld: Een woning met kadastraal bouwjaar 1940 gelegen in de Spinstersstraat, zal verhuurd worden vanaf 2 februari 2021. De verhuurder moet een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen ten laatste vóór 2 augustus 2021.