Buurtinformatienetwerken Ronse

Kaart BIN 2022

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een mooi voorbeeld hoe burgers, stadsbestuur en politie kunnen samenwerken aan veiligheid.

Een BIN is :

  • een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaalde wijk of buurt 
  • onder leiding van een coördinator (een bewoner van deze wijk of buurt) 
  • in overleg en samenspraak met de politiediensten en overheid
  • wederzijdse informatie-uitwisseling

Is dit duur?

Neen, zeker niet! De grootste kosten worden gedragen door de preventiedienst. Enkel de communicatiekosten dient een BIN zelf te betalen. Momenteel vragen de coördinatoren hiervoor 5 euro per jaar per gezin dat deel uitmaakt van het buurtinformatienetwerk. Dit bedrag is voldoende voor deze kosten te betalen en is haalbaar voor iedereen die samenwerken aan veiligheid belangrijk vindt.

Niet enkel het veiligheidsaspect is belangrijk in een BIN, we merken dat de sociale cohesie sterk vergroot in wijken waar een BIN is. Dit is vooral te danken aan de coördinatoren en hun stuurgroepen van de huidige BIN's van Ronse. Zij zorgen ervoor dat de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten tijdens leuke activiteiten als een nieuwjaarsdrink, gluhweinavond, haloweenwandeling, barbecue enz.

Welke BIN's zijn er in Ronse?

BIN-Z (UDH - Unie Der Handelaars))
coördinator : Ludwig De Tandt
contact : Oswald Ponettestraat 92A 0002, 9600 Ronse, 0474 42 43 57 - ludwig.detandt@telenet.be
>> Dit is een BIN-Z, een BIN voor zelfstandigen.

BIN Kleve
coördinator : Marnix Catry 
contact : Jacob Van Arteveldestraat 46, 9600 Ronse, 0495 64 65 82 - marnix.catry@telenet.be 

BIN Germinal
coördinator : Peter De Smet
contact :  Boontjesstraat 130, 9600 Ronse, 0474 92 43 02 - peterde_smet@hotmail.com

BIN Europa
coördinator : Jan Gistelinck
contact : Robert Schumanstraat 1, 9600 Ronse, 0474 60 74 99 - bineuropa@yahoo.com  

BIN Sparta
coördinator : Ivan Callens
contact : Populierstraat 19, 9600 Ronse, 0486 95 86 29 - callens.ivan@telenet.be

BIN Art Deco
coördinator : Stefaan Vansieleghem
contact : L.Sturbautstraat 60, 9600 Ronse, 0473 59 02 15 - bin.art.deco@live.be

BIN Klijpe
coördinator : Luc Collet
contact : Rozenaaksesteenweg 104, 9600 Ronse, 0475 55 50 27 - binklijpe@gmail.com

BIN Decroly
coördinator : Christophe Risack
contact : Zonnebloemstraat 44, 9600 Ronse, 0498 14 04 41 - christophe.risack-claus@telenet.be

BIN Stadstuin
coördinator : Muriel Vandenhove
contact : T. Canfijnstraat 24, 9600 Ronse, 0476 62 03 62 - muriel.vandenhove@hotmail.com

Ondersteuning politie en stad Ronse

De ondersteuning van deze BIN's gebeurt bij de politie door de gemandateerden:
Didier Batailde, Hendrik Hubau en Dominique Delusinne.
Politiekegevangenenstraat 14, 9600 Ronse, 055 33 70 33

De preventieambtenaar van de stad Ronse, Hilke Van Gijsel, staat in voor de praktische organisatie en is de contactpersoon voor het stadsbestuur.
Grote Markt 12, 9600 Ronse , 055 23 28 26, preventie@ronse.be

Communicatie

De informatieuitwisseling gebeurt via een BIN-foon systeem en via mail met preventieve tips.

Hoe kan je zelf zo'n BIN opstarten?

Ben je ook geïnteresseerd in de buurtinformatienetwerken, neem dan gerust contact op met de politiegemandateerden of de preventieambtenaar. Zij zullen je alle nodige uitleg geven. Het initiatief moet steeds van de burgers komen. Overheid of politie nemen daar geen initiatief in.

Verloop van de opstart

Informeer je in de buurt of er nog mensen een BIN willen helpen oprichten. Als er verscheidene geïnteresseerden zijn, organiseert de preventiedienst een infomoment voor de buurt waar we alle uitleg gegeven wordt over het wat en hoe van een BIN. Op die infovergadering kan men aangeven of men wil meewerken aan de opstart van een BIN.
Zijn er genoeg kandidaten om hun schouders onder het project te zetten, dan wordt een stuurgroep gevormd. Zij kiezen dan een coördinator. De nieuwe BIN kan van start gaan.

Ook als je niet tot een buurtinformatienetwerk hoort, is het van belang om verdachte zaken of personen te melden aan politie. Reeds heel wat misdrijven werden opgehelderd met behulp van oplettende burgers. De leuze van de buurtinformatienetwerken is dan ook niet voor niet "Think BIN, just ring!".

Meer info? Ga zeker eens kijken op deze website.