Bodem

Bodembeleid en wetgeving

De grond onder onze voeten is van onschatbare waarde voor de voedselproductie, de waterhuishouding, het winnen van grondstoffen, de biodiversiteit... De bodem verdient alle bescherming! Historische bodemverontreiniging aanpakken en nieuwe vervuiling voorkomen zijn de doelen van het bodembeleid.

Het decreet bodemsanering en het bijhorende Vlarebo (Vlaams Reglement Bodemsanering) vormen het wettelijk kader van het bodembeheer. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM staat in voor het bodembeheer in Vlaanderen. 

Bodemattest

Vroeg of laat krijg je te maken met minstens één aspect van bodembeheer: als je een stuk grond koopt of verkoopt, is een bodemattest noodzakelijk. Meer info kan je vinden op de website OVAM. Het is de verkoper die moet zorgen dat er een bodemattest is. Je notaris kan je verder helpen.

Grondverzet

Je wilt een terrein ophogen. Of je moet voor de bouw van je huis een hoeveelheid bodem uitgraven en afvoeren. Twee van de vele, mogelijke redenen waarom je beslist tot het uitgraven van bodem. De uitgegraven grond kan misschien gebruikt worden op de plaats van ontgraving. Misschien kan de uitgegraven grond ergens anders gebruikt worden voor de nivellering of ophoging van een terrein.

De regelgeving van het grondverzet legt vast hoe je met de uitgegraven bodem moet omgaan op de plaats van uitgraving, tijdens het transport en op het terrein waar de uitgegraven bodem gebruikt zal worden. Bij alle stappen van het grondverzet moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Dit wordt een traceerbaarheidssysteem genoemd. Op die manier kan de herkomst van een uitgegraven bodem steeds achterhaald worden, ongeacht de bestemming.

Grondeninformatieregister 

Wil je weten of er op de grond die je wil kopen of verkopen een bodembedreigende activiteit is gebeurd? Ga zelf goed na ter plaatse of je geen aanwijzingen ziet: een oude tank, een verluchtingsbuis van een ondergrondse benzinetank... Via het grondeninformatieregister kun je meer te weten komen. Neem hiervoor contact op met OVAM of de dienst Omgeving.