Belasting op leegstand

leegstand

Van leegstand naar nieuwe projecten

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en gebouwen in het algemeen moet worden bestreden. Deze gebouwen hebben geen enkel nut, integendeel. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot een gevoel van onbehagen. Hierdoor dreigen de aanpalende buurten of wijken eveneens in een verkrottingsspiraal terecht te komen.

Daarom werd de belasting op leegstand in het leven geroepen. Via deze heffing worden de eigenaars van de panden aangezet tot nieuwe projecten met het oog op een nieuwe invulling van hun leegstaand (bedrijfs)pand. Een efficiënter beheer van de reeds ingenomen ruimte zal bovendien een verder ongecoördineerd aansnijden en versnipperen van de open ruimte helpen vermijden.