Auditrapporten

Regelmatig voert Audit Vlaanderen audits uit bij lokale besturen. Een audit is een onafhankelijke, objectieve, systematische evaluatie (van het systeem van organisatiebeheersing), waarover gerapporteerd wordt.

Een audit is een momentopname. In een auditrapport zijn de positieve en verbeterpunten weergegeven die op het moment dat de audit plaatsvond zijn vastgesteld. Een audit geeft meestal geen informatie over de evolutie van de organisatie.

De rapporten van deze audits zijn openbaar. Je vindt de verschillende rapporten hieronder. 

  • In 2022 voerde Audit Vlaanderen een audit uit. De auditoren stelden op basis hiervan twee aanbevelingen op. In 2023 controleerde Audit Vlaanderen of hieraan voldaan werd via een opvolgaudit. Uit het opvolgrapport blijkt dat de twee aanbevelingen effectief zijn uitgevoerd.