Algemeen directeur stad & OCMW

Julien Vandenhoucke

Julien Vandenhoucke

Sinds 1 september 2021 is Julien Vandenhoucke algemeen directeur van het Lokaal Bestuur Ronse. Sinds 2018 is de directeur van het stadsbestuur ook hoofd van het OCMW Ronse. Deze eengemaakte functie kreeg de nieuwe naam "algemeen directeur".  

De algemeen directeur heeft een bijzondere baan. Hij heeft de algemene leiding van de stadsadministratie. Hij is de hoogste leidende ambtenaar van het stadsbestuur. De algemeen directeur rapporteert hierover aan het college van burgemeester en schepenen. Hij woont de vergaderingen van het college bij en vormt zo een brug tussen de politiek en de administratie.

De algemeen directeur treedt op als secretaris bij de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Samen met de medewerkers van de verschillende diensten zorgt hij ervoor dat de dossiers die worden voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad goed voorbereid zijn, dat beslissingen op een gemotiveerde manier kunnen worden geformuleerd en dat de beleidsbeslissingen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Daarnaast staat de algemeen directeur in voor de organisatie, de coördinatie en de leiding van de gemeentelijke diensten. Hij zoekt een antwoord op heel diverse vragen.

  • Hoe moeten de gemeentelijke diensten worden georganiseerd zodat deze op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier kunnen functioneren?
  • Wat zijn de personeelsbehoeften op korte, middellange en lange termijn?
  • Hoe kunnen de verschillende beleidsplannen op elkaar worden afgestemd?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de informatiedoorstroming naar burgers en medewerkers optimaal verloopt?

Dit doet hij natuurlijk niet alleen. Hij wordt ondersteund door een deskundige ploeg van afdelingshoofden, diensthoofden en medewerkers. De algemeen directeur is eveneens voorzitter van het managementteam, waarin ook de afdelingshoofden en de financieel directeur zetelen.

Het kantoor van de algemeen directeur bevindt zich op de eerste verdieping van het stadhuis. 
Je kan Julien Vandenhoucke bereiken via algemeendirecteur@ronse.be.