Algemeen directeur stad & OCMW

Sinds 26 januari 1986 is mevr. Linda Vandekerkhove de stadssecretaris van Ronse. Vanaf 1 januari 2018 is ze ook secretaris van het OCMW Ronse. Deze eengemaakte functie kreeg de nieuwe naam "algemeen directeur".  

De algemeen directeur heeft een bijzondere baan. Ze heeft de algemene leiding van de stadsadministratie. Ze is de hoogste leidende ambtenaar van het stadsbestuur. De algemeen directeur rapporteert hierover aan het college van burgemeester en schepenen. Ze woont de vergaderingen van het college bij en vormt zo een brug tussen de politiek en de administratie.

De algemeen directeur treedt op als secretaris bij de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Samen met de vele bekwame medewerkers zorgt zij ervoor dat de dossiers die worden voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad goed voorbereid zijn; dat beslissingen op een gemotiveerde manier kunnen worden geformuleerd en dat de beleidsbeslissingen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Daarnaast staat de algemeen directeur in voor de organisatie, de coördinatie en de leiding van de gemeentelijke diensten. Zij zoekt een antwoord op heel diverse vragen.

  • Hoe moeten de gemeentelijke diensten worden georganiseerd zodat deze op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier kunnen functioneren?
  • Wat zijn de personeelsbehoeften op korte, middellange en lange termijn?
  • Hoe kunnen de verschillende beleidsplannen op elkaar worden afgestemd?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de informatiedoorstroming naar burgers en medewerkers optimaal verloopt?

Dit doet zij natuurlijk niet alleen. Ze wordt ondersteund door een deskundige ploeg van afdelingshoofden, diensthoofden en medewerkers. De algemeen directeur is eveneens voorzitter van het managementteam, waarin ook de afdelingshoofden en de financieel directeur zetelen.

Het kantoor van de algemeen directeur bevindt zich op de eerste verdieping van het stadhuis. 
Je kan haar rechtstreeks bereiken op het telefoonnummer 055 23 27 20 of via linda.vandekerkhove@ronse.be.