Afvalpreventie

De Vlaming is een ware sorteerkampioen. Door te sorteren en te recycleren zorgt men alvast op korte termijn voor minder definitief te verwijderen afval. Maar toch kan het nóg beter. Het aloude spreekwoord "voorkomen is beter dan genezen" geldt ook voor afval. Preventie is hét sleutelwoord geworden in het hedendaagse duurzame afvalbeleid: wie afval vermijdt moet het niet kwijt. Afval voorkomen is beter dan recycleren. Hergebruik, al of niet via één van de vele kringloopcentra is beter dan afval verwijderen, en is nog beter dan recycleren. 

Hoe kan je op een eenvoudige manier afval beperken? Enkele voorbeelden...

Anti-reclamestickers

Met een anti-reclamesticker op je brievenbus kan je veel ongewenst papierafval voorkomen. Met een nee-nee-sticker weiger je zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk als advertentie- en informatiebladen. Met een ja-nee-sticker weiger je enkel ongeadresseerd reclamedrukwerk. Deze stickers zijn gratis te verkrijgen aan het onthaal van het stadhuis.

Klachten over het niet respecteren van de anti-reclamesticker kan je doorgeven via sticker@ovam.be. Je kunt ook contact opnemen met de Belgische Distributiedienst, die instaat voor het verdelen van reclamedrukwerk, of met bpost.

www.beldi.be (Belgische Distributiedienst)
www.bpost.be (Belgische Post)

Robinsonlijst

Reclameboodschappen via mail, SMS, telefoon of de brievenbus beu?  Vraag je je af hoe het komt dat je van een voor jou volslagen onbekende firma een aan jou persoonlijk geadresseerde brief met commerciële boodschap krijgt?

Schrijf je in op de Robinsonlijst!  Zo geef je aan het Belgisch Direct Marketing Verbond door dat je geen reclameboodschappen meer wil ontvangen.  Je gegevens worden dan geschrapt uit de databanken die uitgewisseld worden voor commerciële doeleinden.

Inschrijven?
Voor meer informatie of inschrijvingen op de Robinsonlijsten kan je steeds terecht op www.robinson.be of op het nummer 078 77 00 12.

Neem ook eens een kijkje bij...