Ontwerpbureau

Grote Markt 12
9600 Ronse
België

Telefoon
055 23 27 62
Toegankelijkheid

Je kan deze dienst bereiken gedurende de openingsuren van het stadhuis.

Extra informatie

Je kan op het ontwerpbureau terecht voor :  

• Opvolging van o.a. wegen- en rioleringswerken
• Inlichtingen over buurtwegen, waterlopen... 
• Lijnrichtingen
• Verplaatsen, afschaffen van officiële buurt- en voetwegen
• Grachten en  onbevaarbare waterlopen : wijzigingen en overwelvingen
• Herstel van wegen, grachten, bermen en verharden van de wegberm
• Toelatingen werken op openbare wegen of openbaar domein
• Nutsvoorzieningen: aanvragen tot uitbreiding, herstel openbare verlichting...