Mondmaskerplicht in Ronse

mondmasker

04/03/2022 : Code geel vanaf maandag 7 maart

Mondmasker aanbevolen. Wel verplicht in zorginstellingen en openbaar vervoer

Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor kwetsbare personen. Na de Krokusvakantie, vanaf maandag 7 maart 2022, is het niet langer verplicht om in het onderwijs een mondmasker te dragen. In zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft net als op het openbaar vervoer het mondmasker vanaf 12 jaar verplicht.

------------------------------------------------------------------------

03/12/2021

Regels en gebied voor dragen mondmasker

De Nationale Veiligheidsraad neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarbij ook een aantal maatregelen in verband met het dragen van een mondmasker. Het dragen van een masker is sowieso verplicht in situaties waar de veiligheidsafstand (anderhalve meter) niet kan worden gegarandeerd.

Verplicht in gans België

Er geldt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 6 jaar. In het onderwijs beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Mondmaskerplicht in de bebouwde kom in Ronse?

Binnen en buiten de bebouwde kom is het enkel nog verplicht een mondmasker te dragen wanneer het te druk wordt. Onder drukte wordt verstaan : wanneer de onderlinge afstand tussen de passanten van minimaal 1.5 meter niet meer gegarandeerd is. Bijvoorbeeld bij begin en einde van de schooluren rond schooltoegangen, wachtrijen, enz.

>> Besluit van de burgemeester 6 mei 2021 - Opheffing mondmaskerplicht in bebouwde kom

  Meer info

  Meer info over het (verplicht) dragen van een mondmasker vind je op : https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

  Ter herinnering:

  Een mondmasker dragen in de winkel of op straat is niet verplicht voor :

  • Kinderen onder de 6 jaar
  • Mensen met een medische aandoening die het dragen van een mondmasker moeilijk maakt (attest via de dokter)
  • Fietsers (tenzij ze met de fiets aan de hand op het voetpad stappen)
  • Sporters zoals lopers, joggers en fietsers.

  Gerelateerde items