Vrijwilligers WZC

vrijwilligers woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum De Linde zoekt vrijwilligers!
Jij... kan het verschil maken!

Wil je even de tijd nemen om te luisteren naar deze warme oproep? Woonzorgcentrum De Linde kan al lange tijd rekenen op enthousiaste vrijwilligers die zich gedurende de week of het weekend belangeloos inzetten voor onze bewoners. Toch kunnen we nog meer helpende handen gebruiken.

We vragen een stukje van je vrije tijd en een hart voor ouderen. Jouw inzet kan gebruikt worden op allerlei manieren: animatie, zingen in het Lindekoor, instaan voor de cafetariawerking, uitstappen, koffiebedeling, bibliotheekronde, plantenverzorging, klusjes of gewoon door er te zijn en een luisterend oor te bieden. Je krijgt gegarandeerd een grote persoonlijke voldoening door de omgang met dankbare bewoners, die elk bijzonder moment met open armen onthalen. Wij geloven nog steeds, ook in tijden dat mensen vooral met zichzelf bezig zijn, dat solidariteit geen loos begrip is en dat dit ook steeds belangrijker wordt naarmate onze maatschappij meer ouderen telt. Al doen wij als personeel van het Woonzorgcentrum De Linde wat we kunnen, om alle sociale noden te lenigen en vereenzaming tegen te gaan hebben we soms handen te kort...

Twijfel je nog? Ben je bang dat dit te veel tijd zou innemen? Weet dan dat elke (kleine) inspanning gewaardeerd wordt. We staan steeds open voor het geven van meer informatie, zonder enige verplichting. Jij bepaalt zelf hoe vaak je beschikbaar bent en bij wel soort activiteit je inspringt. Voor vragen, suggesties... kan je steeds terecht in leefgroep 'Het Muziekbos' van het Woonzorgcentrum. Je kan ons ook telefonisch contacteren op 055 23 75 09.

Vertel het verder en tot gauw!
Het animatieteam